Historie – 2014

4. vojenský pochod Česká republika

Ve dnech 10. – 11. května 2014 se uskutečnil Vojenský pochod Česká republika, tentokráte ve Vojenském újezdu Březina (známém také jako Vojenský výcvikový prostor Vyškov) se startem a cílem u kasáren Vyškov. Pochod se tedy v příštím roce znovu uskuteční o víkendu 9. – 10. května 2015, a proto si neváhejte toto datum zaznamenat do kalendáře a sledovat naše stránky.

Pochod byl nově koncipován jako dvoudenní akce s možností účasti v sobotu, nebo v neděli, případně po oba dva dny. Chtěli jsme tak vyhovět našim věrným i novým účastníkům vzhledem k jejich časovým možnostem a rodinným povinnostem. Účastníci měli na výběr osm různých délek tras ve dvou dnech. Ze zahraničí byly abecedně zastoupeni účastníci ze států Francie, Holandsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, USA a Velká Británie.

Kategorie „A“ byla pro účastníky ve věku od 15 do 50 let a kategorie „B“ byla pro účastníky do 15 a nad 50 let. Každý účastník si přitom s sebou mohl vzít doprovod (například manželku, manžela, rodiče, děti nebo známého). Někteří přihlášení bohužel přehlédli zveřejněné podmínky účasti a proto jsme museli jejich doprovod dodatečně zaregistrovat až na místě. Zároveň se dodatečně hluboce omlouváme všem zájemcům, kteří se chtěli zaregistrovat až na místě a tato možnost registrace musela být týden před pochodem zastavena.

Počasí nám tento rok přálo. Pro všechny účastníky na trasách nad 20 km v obou dnech čekala chlazená balená neperlivá voda. Profily tras pro všechny délky tratí byly součástí startovní karty z vnitřní strany včetně map.

Profily tras

profily všech tras II

Jako úspěch vnímáme na základě ohlasů účastníků „pochodový pas“. Do něj bylo možné nechat si (na základě záznamu z kontrolních bodů ve startovní kartě) zaznamenat organizátory den účasti, délku absolvované trasy, váhu nesené zátěže, formu ústroje (služební = kompletní uniforma včetně obuvi náležící k uniformě; sportovní = civilní nebo vycházkový oděv), startovní a cílový čas. Za správný čas, kalibraci vážících zařízení a minimální deklarovanou délku tras ručili traťoví komisaři – tělovýchovní náčelníci. Veškeré značení tratí a jeho správnost bylo prověřeno a zkontrolováno den před akcí a částečně i v den akce.

V cíli na účastníky čekalo zasloužené ocenění v podobě pamětní medaile a dekretu. Vedoucím tří největších skupin byly předány poháry za 1. – 3. místo v kategorii NEJVĚTŠÍ TÝM.

výsledková listina týmy

10-ti účastníkům pochodu byl předán dárkový poukaz od HUDY sport a.s. – poukaz na odběr zboží v hodnotě 500 korun českých, 40 jich obdrželo slevový poukaz od portálu Spa.cz – poukázka na wellness pobyt nebo služby v hodnotě 350 Kč. Plánovací kalendář od firmy Filofax vyhrála účastnice, která si nepřála být uvedena jmenovitě.

Nejvýkonnějším účastníkem z hlediska nesené zátěže byl rtm. Juraj HLADKÝ, který absolvoval trasu 30 km se zátěží 21 kg na startu a 20 kg v cíli. Tabulka níže uvádí účastníky na trase 52 km podle časů, váhy nesené zátěže a ústroje. Ke zveřejnění bylo nutné udělení souhlasu účastníkem a nejsou zde proto uvedeni všichni účastníci trasy 52 km.

52 km

busta-návrh

Na námi podporovaný projekt výstavby pomníku armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi jsme věnovali dar v celkové výši 30.728,- Kč. Přičtením tohoto daru na transparentní sbírkový účet (ukázat stav) byla pokořena hranice minimální celkové částky potřebné pro realizaci projektu (pomník na obrázku vpravo). Zároveň děkujeme také všem, kteří svůj dar zasílali přímo na účet na základě námi uveřejněného článku.

Věděli jste, že?
- bylo vyznačeno páskou nebo barvou celkem 71,75 kilometrů tras;
- po akci čistíme okolí tras i od odpadků, které nejsou po účastnících;
- pásky na trasách daného dne jsou odstraněny štábem do 24 hodin;
- barva ke značení trati je ekologická a zdravotně nezávadná (BC 380,-Kč/litr);
- více jak 1/4 účastníků pochodu neplatila startovné;
- akci ve dnech 9.-11. května zajišťovalo celkem 54 osob;
- na realizaci a přípravě se podílelo celkem 127 osob včetně dodavatelů;
- zaměstnáváme i zdravotně postižené ve smyslu zákona 435/2005 Sb.
- jsme obdrželi, vyřídili, odpověděli nebo odeslali přes 1200 emailů;
- veškeré sponzorské dary jsou formou cen a jsou rozdány mezi účastníky;
- mezi účastníky se po celou dobu pohybují neoznačení traťoví komisaři, kteří dohlížejí na dodržování pravidel;
- každý rok se někdo snaží akci poškodit úmyslným strháváním značení tras;
- měsíc po pochodu začíná příprava dalšího ročníku pochodu.