ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Štáb organizátora akce:
V průběhu komunikace s námi se můžete setkat s různými složkami štábu. Do něj přijímáme a začleňujeme jen odborníky v daných oblastech, proto dobrovolníky bez příslušné kvalifikace a bez praxe nepřijímáme!
- předseda (statutární zástupce),
- organizační tým (tvrdé jádro organizace),
- registrační tým (příjem a potvrzení přihlášky + dotazy účastníků),
- realizační tým (žádosti a povolení k pořádání akce),
- plánovací tým (plánování a project management),
- marketingový a propagační tým (marketing a propagace),
- prezentační tým (prezentace účastníků na místě startu / cíle),
- kontrolní tým (start / cíl a kontrolní body tras),
- traťový tým (traťoví komisaři, značení a odznačení tras),
- auditor (nezávislý externí audit),
- ombudsman VOJCHOD (nezávislá externí ochrana práv účastníků),
- účetní tým (vedení profesionálního externího účetnictví),
- právní zástupce VOJCHOD,
- HR manager,
- odborný poradce (dohled nad projektem a koordinace týmů),
- sekretář – asistent (komunikace v zastoupení předsedy a archivace),
- administrátor (správa www).

Ochrana práv účastníků, které nesouvisí s ochranou osobních údajů
(máte jako účastník pocit křivdy na své osobě?):

Nově byla vytvořena funkce „Ombudsman VOJCHOD MILARCH ®“ (od r. 2017). Od roku 2012 přitom existuje funkce externího auditora. Obě funkce mají za úkol nezaujatě chránit práva účastníků v souladu se zveřejněnými pravidly akce. Kdo je „Ombudsman VOJCHOD ®“ a „auditor“ je známo pouze předsedovi! Toto opatření je činěno s cílem, aby se předseda v zájmu zachování kvality akce mohl přímo od Vás dozvědět o jakýchkoliv pochybeních člena štábu, člena týmu. Máte jako účastník pocit křivdy? Odešlete, prosíme, email na „vojchod@gmail.com“ v jehož předmětu uvedete text “Ombudsman VOJCHOD MILARCH ®“ nebo „Auditor VOJCHOD MILARCH ®“ a můžete si být jisti, že bude Váš email předán přímo předsedovi a vyřešen v souladu se zveřejněnými pravidly, včetně následného zaslání odpovědi na Váš email.

…………………………………………………………

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.