ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Štáb organizátora akce:
V průběhu komunikace s námi se můžete setkat s různými složkami štábu. Do něj přijímáme a začleňujeme jen odborníky v daných oblastech, proto dobrovolníky bez příslušné kvalifikace a bez praxe nepřijímáme!
- předseda (statutární zástupce),
- organizační tým (tvrdé jádro organizace),
- registrační tým (příjem a potvrzení přihlášky + dotazy účastníků),
- realizační tým (žádosti a povolení k pořádání akce),
- plánovací tým (plánování a project management),
- marketingový a propagační tým (marketing a propagace),
- prezentační tým (prezentace účastníků na místě startu / cíle),
- kontrolní tým (start / cíl a kontrolní body tras),
- traťový tým (traťoví komisaři, značení a odznačení tras),
- auditor (nezávislý externí audit),
- ombudsman VOJCHOD (nezávislá externí ochrana práv účastníků),
- účetní tým (vedení profesionálního externího účetnictví),
- právní zástupce VOJCHOD,
- HR manager,
- odborný poradce (dohled nad projektem a koordinace týmů),
- sekretář – asistent (komunikace v zastoupení předsedy a archivace),
- administrátor (správa www).

Ochrana práv účastníků, které nesouvisí s ochranou osobních údajů
(máte jako účastník pocit křivdy na své osobě?):

Nově byla vytvořena funkce „Ombudsman VOJCHOD MILARCH ®“ (od r. 2017). Od roku 2012 přitom existuje funkce externího auditora. Obě funkce mají za úkol nezaujatě chránit práva účastníků v souladu se zveřejněnými pravidly akce. Kdo je „Ombudsman VOJCHOD ®“ a „auditor“ je známo pouze předsedovi! Toto opatření je činěno s cílem, aby se předseda v zájmu zachování kvality akce mohl přímo od Vás dozvědět o jakýchkoliv pochybeních člena štábu, člena týmu. Máte jako účastník pocit křivdy? Odešlete, prosíme, email na „vojchod@gmail.com“ v jehož předmětu uvedete text “Ombudsman VOJCHOD MILARCH ®“ nebo „Auditor VOJCHOD MILARCH ®“ a můžete si být jisti, že bude Váš email předán přímo předsedovi a vyřešen v souladu se zveřejněnými pravidly, včetně následného zaslání odpovědi na Váš email.

………………………………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.