Historie – 2011

1. Vojenský pochod Brno

V roce 2011 se uskutečnil pochod v okolí Brněnské přehrady. Ten měl jednotnou délku 30 kilometrů pro všechny účastníky bez ohledu na věk nebo pohlaví. Kategorie účastníků byly rozděleny na jednotlivce a týmy. Pochodu se zúčastnila  drtivá většina příslušníků Armády České republiky. Dále se pochodu zúčastnili i příslušníci armád z Rakouska, Polska a Slovenka. Někteří z účastníků byli dokonce členy klubů vojenské historie, a proto se pochodu účastnili v uniformách z období První republiky (meziválečné období). Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník, vyskytlo se pár organizačních problémů, které nicméně neměly zásadní vliv na průběh celé akce a drtivá většina účastníků odcházela nadmíru spokojena.

profil 1 . ročník
Právě z tohoto důvodu, děkovné korespondence a dotazů, zda se pochod uskuteční znovu, se štáb pochodu rozhodl uspořádat i druhý ročník pochodu. Organizační štáb tímto zároveň děkuje všem účastníkům prvního ročníku a zve je na druhý ročník pořádaný tentokrát v obci Jedovnice.