FAQ

FAQ neboli „NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY“ a odpovědi na ně

Než nám zavoláte nebo napíšete email se svým dotazem, prosíme přečtěte si pozorně veškeré odkazy včetně tohoto. Většina dotazů (cca 97%) je podávána na informace, které jsou uvedeny v jednotlivých odkazech.

Dá se trasa délky X km absolvovat s kočárkem?
Prioritně všem účastníkům s malými dětmi doporučujeme nosný postroj, nebo šátkování. Vnímání kvality terénu pro kočárek je totiž silně individuální a v historii akce jsme se setkali s rozdílnými názory na vhodnost kočárku. Jednou je názor: „S kočárkem se to dalo bez problému zvládnout“, jindy při stejné trase zase: „Vy jste se asi zbláznli, tohle bylo pro kočárek absolutně nevhodné“. Pokud už tedy zvolíte kočárek, doporučujeme kočárek sportovní s velkými koly a doprovod „pomocníka“ (otec, přítel, …).

Nevíte o nějakých podobných akcích jako je ta Vaše?
Ano víme, naleznete je například na stránkách www.pochody.eu .

Přihláška – některé kolonky přihlášky mi nejdou vyplnit, nebo hlásí chybu a celkové částky se liší oproti těm, které jsem předpokládal/a. Proč?
Přihláška je automaticky přednastavena pro přesné hodnoty a údaje. Pokud hlásí chybu je to proto, že byl zadán špatný údaj, nebo nebyla vybrána varianta, kterou nabízí rolovací okno, například ručně zadaná nepravdivá délka trasy pro daný den. Některé kolonky se automaticky vyplňují podle zadaných hodnot v jiné kolonce. Nejprve si prohlédněte vzorové vyplnění. V případě, že se po zadání údajů do některé kolonky vyplní automaticky údaj v jiné kolonce, je to proto, že tento údaj nebo částka s danou kolonkou souvisí.

Chci s sebou vzít na pochod manželku / manžela / přítelkyni / přítele / děti / rodiče, je to možné a musí tato osoba platit startovné?
Ano je, ale osoba, která neplatí startovné, ztrácí výhody klasického účastníka. Tedy neobdrží medaili, diplom, pochodový pas, pitný režim, atd. Podmínky přihlášení zdarma, nebo přihlášení jen s diplomem za účast jsou uvedeny v odkazu STARTOVNÉ.

Tělovýchovný náčelník mi nechce pochod započítat do profesního přezkoušení nebo jiné formy přezkoušení, co mám dělat?
Pochod je oficiální a má své vlastní, celoroční webové stránky, s dlouhodobou tradicí, účast na akci se dá navíc ověřit prostřednictvím našeho emailu za podmínky souhlasu účastníka k podání této informace. Pochodový pas je oficiálním dokumentem organizátora a spolupracujících akcí včetně razítka k potvrzení pravosti záznamu. Neexistuje tedy žádný objektivní důvod k tomu, aby Vám pochod nemohl být započten do profesního přezkoušení. Nemůžeme bohužel žádného tělovýchovného náčelníka přinutit k tomu, aby pochod započetl. Jako jistá forma garance pravosti záznamu a správné délky absolvované trati může sloužit i fakt, že oficiálním traťovým komisařem, který ručí za délku tratí a kalibrace vážících zařízení je zaměstnanec Ministerstva obrany s příslušnou odborností – tělovýchovný náčelník.

Chci se pochodu zúčastnit, ale nemám o medaili zájem. Je možné se zúčastnit za cenu startovného sníženou o cenu medaile?
Ano je to možné. Tento typ startovného je nazván jako startovné „jen diplom“. Druhou možností jak snížit své náklady, pokud medaili nechcete, je medaili následně prodat například některému ze sběratelů medailí. Ti mají o medaili pochodu zájem a každou chvíli od nich dostáváme emaily s žádostí o odkoupení. Medaile však zásadně neprodáváme a prodávat nikdy nebudeme. K tomu je zaveden na našich stránkách odkaz „INZERCE“, kde můžete zadat nabídku prodeje a zájemci zadat poptávku koupi medaile. Pro vložení inzerátu s nabídkou prodeje je nutné zaslat tento inzerát na náš email z emailu účastníka, který je nebo byl v minulosti u účastníka uveden jako kontaktní. Ostatní podmínky nebo cena jsou pak na dohodě mezi zájemcem o koupi a zájemcem o prodej.

Jsem sběratelem a mám zájem o koupi medaile. Je možné medaili zaslat na dobírku a kolik stojí?
Medaile zásadně neprodáváme a nikdy prodávat nebudeme, jen udělujeme za účast při dodržení podmínek k jejímu udělení. Jedinou možností jak k medaili přijít je odkoupit ji od některého účastníka pochodu, který o ni nemá zájem. K tomu je na našich stránkách odkaz „INZERCE“, kde můžete zadat poptávku koupi medaile. Nabídky prodejců vkládáme jen u inzerentů, kteří nabídku zaslali z kontaktního emailu, který je nebo byl v minulosti u účastníka uveden jako kontaktní. To je jediné co můžeme z naší strany udělat jako prevenci proti podvodníkům. Ostatní podmínky prodeje nebo cena jsou pak na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

Pochodu jsem se nemohl z rodinných / pracovních / osobních důvodů zúčastnit. Můžete mi prosím zaslat medaili na níže uvedenou adresu nebo vrátit startovné?
Nejsme organizací ve stylu „zaplaťte si / objednejte si medaili a diplom“. V propozicích jsou jasně uvedeny podmínky, které je nutné splnit pro udělení medaile, přičemž jednou z nich je i účast na pochodu, nikoliv pouze zaplacení startovného. Stejně tak jsou na těchto stránkách uvedeny storno poplatky a možnosti změn registrace. V případě neúčasti má většina pořadatelů jakýchkoliv akcí stanovené stornopoplatky stejně jako my. Děkujeme za pochopení.

Proč jsou ceny ubytování rozlišné?
Ceny ubytování nestanovujeme my, ale poskytovatel ubytování. Máte samozřejmě možnost využít ubytovacích služeb jakéhokoliv poskytovatele podle vlastního výběru.

Potřebujete v přihlášce vyplnit email u všech přihlašovaných osob?
nebo – Uvedl jsem do hromadné přihlášky skupiny jen svůj email jako vedoucího skupiny. Je to dostatečné?

Pokud budeme potřebovat vyřešit nějakou otázku nebo rozeslat informaci přihlášeným, využíváme k tomu právě uvedené emaily. U osob, které email neuvedly, nebo uvedly nepravdivý email se tak není na koho obrátit nebo zbývá varianta obrátit se na vedoucího skupiny. Vedoucí skupiny se tak stává zbytečným prostředníkem, který musí tyto otázky a informace předávat dále, místo toho, aby byly vyřešeny přímo s konkrétní přihlášenou osobou.

Na co můj email potřebujete znát? Bojím se spamu.
Nejsme organizací, která by obchodovala s emailovými nebo telefonními kontakty a odprodávala je ke komerčním účelům. Odprodejem kontaktů bychom zároveň porušili zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v návaznosti na propozice. Proto se spamu nemusíte bát. Email nám slouží jen pro komunikaci s účastníky. Také nechápeme, proč je v některých případech v přihlášce uveden neexistující email.

………………………………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.