POCHODOVÝ PAS

Kompletní podmínky užívání Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® jsou zde

Provádění záznamu do Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® je službou pro účastníky a proto je možné do něj zaznamenávat účast i na jiných akcích pochodového typu bez dalších omezení (bez ohledu na to co je uvedeno na vnitřní straně jeho obalu).

Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® a jiné záznamníky:
- účast na pochodu je možné zaznamenat do pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®,
- záznam o účasti do jiných záznamníků neprovádíme na základě vyjádření níže.

Každému účastníkovi platícímu startovné zdarma vydáváme k užívání + po zaplnění zdarma vydáváme nový pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® (dále jen „PP“). Neexistuje proto jediný důvod, proč bychom museli (nebo měli povinnost) provádět potvrzení účasti do jiných publikací. Tuto bezplatnou službu výdeje a obměny, stejně jako možnost zaznamenávat účast do PP i jiné akce pochodového typu bez porušení pravidel užívání PP vnímáme jako další službu našim účastníkům. Děkujeme za pochopení. 

………………………………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.