Historie – 2012

2. Vojenský pochod Jedovnice

V roce 2012 se uskutečnil 2. ročník vojenského pochodu v okolí obce Jedovnice. Tentokráte měl dvě různé trasy, a to 32 a 40 km. Kategorie byly rozděleny na „FOR FUN“ (32 a 40 km) a „SPORTSMAN“ (jen 40 km), ve které se soutěžilo o celkový čas v cíli. Pochod zahájil svým proslovem zástupce náčelníka generálního štábu generálmajor Miroslav ŽIŽKA. Nezapomněl přitom zdůraznit, jak význam výročí ukončení Druhé světové války a její oběti, tak své potěšení nad hojnou účastí. Sám se také pochodu zúčastnil. Kromě vojáků Armády ČR a jejich rodinných příslušníků se pochodu zúčastnili také příslušníci Policie ČR, Vězeňské služby, složek městské policie různých obcí, hasičských záchranných sborů a v neposlední řadě příslušníci armád Slovenska, Rakouska a Polska. Někteří z nich zanechali své drahé polovičky v kempu, aby si odpočinuly po náročném pátku, kdy se sledovalo promítání hokejových zápasů MS. Trasa pochodu byla situována po cyklistických a turistických stezkách s velmi zajímavým profilem trasy.

V cíli pochodu byla celý den výstava materiálu, zbraní a vojenské techniky z Druhé světové války, včetně figurantů v dobových uniformách, neboť pochod je pořádán u příležitosti ukončení válečných bojů v Evropě. Zájem upoutala nejen u účastníků pochodu, ale i u kolemjdoucích rodin s dětmi. Výstavku pomohla zajistit ČsOL – Jihomoravská krajská jednota.

Vyhlášení výsledků kategorie „SPORTSMAN“ byl roveden v 16:00 hodin. Hlavní ceny do soutěže věnoval vítězům generální sponzor druhého ročníku pochodu, firma HUDY sport a. s. - www.hudy.cz . Vítězové například obdrželi dárkové poukazy na odběr zboží u firmy HUDY v hodnotě 1500, 1000 a 500 korun českých mimo jiných hodnotných cen. Oceněni byli všichni na 1. až 10. pozici.

Další hodnotné ceny věnovalo Sdružení absolventů vojenských škol – pořadatel pochodu, firma Elektrik Partner, s.r.o. a firma TOP4SPORT – www.t4s.cz .

Výsledková listina kategorie „SPORTSMAN“

Výsledková listina 2012

Celou akci pomáhala z hlediska materiálu a lidských zdrojů zabezpečit Univerzita Obrany Brno.

S ukončením pochodu se již nyní náš organizační štáb začíná připravovat na „3. Vojenský pochod Česká republika“, který se uskuteční 11. 5. 2013.