OCENĚNÍ

Pamětní medaili, stužku a dekret k medaili obdrží v cíli každý účastník který se registruje s nárokem na medaili a zaplatí včas startovné, bude mít označen pořadateli na startovní kartě všechny kontrolní body trasy své kategorie a neporuší pravidla pochodu nebo platné zákony. Stužku „navíc“ je možné si dokoupit v registrační kanceláři po výdeji medaile, kdy musí účastník svůj zájem o stužku navíc uvést v přihlášce.

Medaile VOJCHOD MILARCH ®Od ročníku 2015 byl stabilizován trend, kdy účastníci dostávají své medaile přímo na místě a medaile již nejsou zasílány poštou.
Přihlášky přijímáme jen pokud můžeme medaili vydat přímo na místě.

K medaili je možné vybrat v přihlášce jeden z nabízených typů stužky.
Pozor, ke stužce typu „na kolejnici“ není vydávána kolejnice.
Stužky Vojenský pochod ČR © - VOJCHOD MILARCH ®

Popis produktu – pamětní medaile k náhledu

Pořadí účasti pro udělení medaile je počítáno podle počtu účastí s nárokem na medaili. Účast jako doprovod, nebo s nárokem jen na diplom, není do počtu účastí započítávána.

Je možné nechat si do Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® zaznamenat nejen čas a počet absolvovaných kilometrů, ale i ústroj a hmotnost zátěže nesené v batohu (provedení záznamu není povinné, ale dobrovolné).

Z týmů zaregistrovaných do XX. X. 202X vybereme tři nejpočetnější, které budou v kategorii NEJVĚTŠÍ TÝM oceněny v den pochodu pohárem a tyto týmy budou uvedeny v odkazu HISTORIE (daného ročníku). Není nutné, aby šel celý tým spolu jednu trasu. Bude přitom brán v úvahu počet úspěšně zaregistrovaných osob s pamětní medailí. Při shodném počtu osob v týmu rozhoduje dřívější zaslání přihlášky. Pořadatel bude jednou týdně aktualizovat seznam 3 největších týmů podle jména týmu a počtu v něm registrovaných osob.

ZATÍM REGISTROVANÉ NEJVĚTŠÍ TÝMY:
1.) „XXX“ – XX osob
2.) “XXX“ – XX osob
3.) “XXX“ – XX osob

 

………………………………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.