OCENĚNÍ

Pamětní medaili, stužku a dekret k medaili obdrží v cíli každý účastník který se registruje s nárokem na medaili a zaplatí startovné, bude mít označen pořadateli na startovní kartě všechny kontrolní body trasy své kategorie a neporuší pravidla pochodu nebo platné zákony. Stužku „navíc“ je možné si dokoupit v registrační kanceláři po výdeji medaile, kdy musí účastník svůj zájem o stužku navíc uvést v přihlášce.

VOJCHOD medailePři druhém, třetím, pátém a šestém ročníku pochodu obdrželi všichni účastníci svoje medaile a diplomy přímo na místě a nebylo tedy nutné některé medaile a diplomy zasílat poštou tak jako v roce 2011 a 2014. Znatelně se oproti prvnímu ročníku zrychlil i výdej.

stužky VP ČR

Popis produktu – pamětní medaile k náhledu

Pořadí účasti pro udělení medaile je počítáno podle počtu účastí s nárokem na medaili. Účast jako doprovod, nebo s nárokem jen na diplom, není do počtu účastí započítávána.

Je možné nechat si do Pochodového pasu VOJCHOD ® zaznamenat nejen čas a počet absolvovaných kilometrů, ale i ústroj a hmotnost zátěže nesené v batohu (provedení záznamu není povinné, ale dobrovolné).

Z týmů zaregistrovaných do 20. 4. 2018 vybereme tři nejpočetnější, které budou v kategorii NEJVĚTŠÍ TÝM oceněny v den pochodu pohárem a tyto týmy budou uvedeny v odkazu HISTORIE (daného ročníku). Není nutné, aby šel celý tým spolu jednu trasu. Bude přitom brán v úvahu počet úspěšně zaregistrovaných osob s pamětní medailí. Při shodném počtu osob v týmu rozhoduje dřívější zaslání přihlášky. Pořadatel bude jednou týdně aktualizovat seznam 3 největších týmů podle jména týmu a počtu v něm registrovaných osob.

ZATÍM REGISTROVANÉ NEJVĚTŠÍ TÝMY:
1.) „X“ – X osob
2.) “X“ – X osob
3.) “X“ – X osob

 

…………………………………………………………

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2017 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny.