Virtuální trasa

Virtuální trasa Vojenský pochod ČR 2024 – podmínky

Virtuální trasa je určena všem, kteří:
- mají zájem se symbolicky připojit k uctění památky konce 2. SV
- nevynechat daný ročník pochodu

Podmínky přihlášení *: 
- stáhněte si podle země doručení ocenění (CZ nebo SK):
- přihláška s doručením v ČR (.xls)
přihláška s doručením v SK (.xls)
do svého počítače, tu vyplňte a odešlete na kontaktní e-mail: vojchod@gmail.com co nejdříve. Počet startovních míst je omezen počtem medailí.
- platbu startovného je nutné zadat své bance nejpozději do 7 dnů od obdržení naší odpovědi, kdy se výše virtuálního startovného řídí datem zadání platebního pokynu (dřívější přihlášení a platba = levnější startovné) a výše startovného se může v průběhu roku zvyšovat
- virtuální trasu si volíte sami v závislosti na věku přihlášené osoby:
- kategorie A jsou osoby od 15 do 45 let – minimální trasa je 20 km
- kategorie B jsou osoby 0 – 15 let a nad 45 let – minimální trasa je 10 km
- kategorie C jsou smíšené skupiny osob A + B – minimální trasa 10 km
- po zaslání přihlášky Vám bude zpět do 7 dnů zaslána na e-mail faktura k uhrazení startovného + poštovného a balného

Dvojitá registrace a trojitá registrace:
- máte zájem o přihlášení na Vojenský pochod ČR / Pochod české státnosti nebo Slavkovský pochod?
- přihlášky prosíme neodesílejte zvlášť, ale všechny přihlášky odešlete na jeden e-mail
- v odpovědi obdržíte dva/tři platební pokyny, ale všechna ocenění Vám přijdou v jedné zásilce a zaplatíte jedno souhrnné poštovné

Podmínky absolvování virtuální trasy:
- absolvování virtuální trasy musí být realizováno v rozmezí od 1. 1. 2024 do 1. 12. 2024
- o absolvování trasy musí být pořízen záznam pomocí aplikace, která zaznamenává délku trasy a čas. Výstup z aplikace musí být obrázek alespoň s délkou trasy a času (můžete použít např. aplikace – mapy.cz, Endomondo, Strava, Runkeeper, Superlife, …)
- záznam trasy musí být následně odeslán na náš kontaktní e-mail jako obrázek k prokázání absolvování trasy nejpozději 1. 12. 2024 do 23:59 hodin
- u jednotlivě přihlášených osob stačí jeden záznam z aplikace pro daný pochod
- u přihlášených skupin (2 a více osob) stačí jeden záznam pro celou skupinu z aplikace pro daný pochod
- prosíme, nezasílejte nám spolu se záznamem osobní fotky z trasy

Datum na diplomu a odeslání zásilky:
- bez ohledu na den absolvování virtuální trasy a zaslání záznamu na náš e-mail začíná odesílání medailí a diplomů z naší strany nejdříve od konce května daného roku a poté vždy na konci kalendářního měsíce daného roku Českou poštou, s.p. doporučeně na udané adresy do vyčerpání skladových zásob medailí
- po vyčerpání skladových zásob medailí se může doručení protáhnout na 2-5 měsíců od prokázání absolvování trasy, nejpozději s doručením do konce roku 2024
- datum na diplomech bude jednotný, tzn. „8. 5. 202X“
- u spojených zásilek ze dvou/tří spřátelených pochodů bude zásilka odeslána až po absolvování všech tras
- u 14. účasti bude odesílání realizováno nejdříve na konci června 2024

Podmínky převodu startovného na jinou osobu:
- realizovanou a zaplacenou přihlášku již není možné měnit = není možné převádět na jinou osobu

Podmínky zrušení registrace, storna startovného a propadnutí startovného:
- při nezaplacení startovného ve stanoveném termínu je přihláška zrušena
- po zaplacení startovného není možné registraci zrušit s vrácením zaplacené částky, nebo převést na jinou osobu (platba propadá v plné výši)
- při nezaslání záznamu o absolvování virtuální trasy do 1. 12. 2024, 23:59 hodin startovné propadá bez nároku na vrácení startovného nebo jiné kompenzace a celá částka propadá bez nároku na jakoukoliv kompenzaci

Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®:
- pokud nevlastníte (nebyl Vám zatím vydán) pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® a máte zájem o záznam absolvované virtuální trasy, dejte nám spolu se zasláním přihlášky jmenovitě vědět, pro které přihlášené máme pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® vystavit a zaslat spolu se zásilkou
- záznamy do jiných publikací, deníků, deníčku, atd. nebudeme provádět, děkujeme za pochopení
- zpětné potvrzení virtuální trasy nebudeme při fyzické účasti provádět
- pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® vlastníte nebo Vám byl (mohl být) vydán? = v zásilce Vám zašleme příslušný počet razítek daného pochodu na bílé samolepce a záznam si do pasu provedete sami
- pochodové pasy nám tedy již prosíme nezasílejte ;-)

Poštovné a balné:
- pro poštovné je rozhodující počet přihlášených osob s medailí
- u jednotlivců nebo skupin, kde jsou i účastníci se startovným „jen diplom“ je rozhodující částka poštovného podle počtu medailí (pokud jsou účastníci pouze se startovným „jen diplom“ je poštovné shodné s nejnižší sazbou poštovného)
- práce související s pečlivým zabalením zásilky jsou účtovány v hodnotě 0,- Kč

Startovné, poštovné a balné:
Výše startovného se může v průběhu roku průběžně zvyšovat.

 

* Poučení přihlašované osoby :
Vyplněním osobních údajů do přihlášky dává přihlašovaná osoba plný souhlas se všemi podmínkami akce a se zpracováním poskytnutých údajů v souladu s podmínkami zveřejněnými na OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Údaje o účastníkovi shromažďuje Česká pochodová liga z.s. + VOJCHOD, z. s. + Asociace uniformovaných pochodů, z. s., především z důvodu vedení dlouhodobého přehledu o účastnících, přiznávání nároku na věrnostní slevy a zasílání e-mailových pozvánek na další akce. Účastník zároveň prohlašuje, že podmínky, pravidla účasti a platné zákony chápe a bude je dodržovat pod hrozbou diskvalifikace v případě jejich porušení. Při porušení je účastník diskvalifikován bez nároku na ocenění a bez nároku na vrácení startovného. Účastník souhlasí s pořizováním a zveřejněním fotografií (příp. videa) z průběhu celé akce na kterých může být sám zachycen a tyto materiály mohou být následně zveřejněny. Pokud si účastník nepřeje zveřejnění takové fotografie (příp. videozáznamu), musí to oznámit přímo fotografovi (osobě provádějící videozáznam), která provádí fotografování a videozáznam, nebo organizátora dodatečně po zveřejnění fotografií požádat o smazání fotografie na které je zachycen.
V rámci své činnosti nevykonává pořadatel pochodu (zapsaný spolek) hospodářskou činnost ve smyslu § 217 odst. 2 Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a není tedy považován za podnikatele ve smyslu § 410 odst. 2 NOZ a tudíž celý oddíl NOZ o „Uzavírání smluv distančním způsobem“ a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory se na pořadatele pochodu nevztahují! To jinými slovy znamená, že není možné odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory pořadatele pochodu „distančním způsobem“ do 14-ti dnů. Veškeré ujednání se řídí podmínkami uvedenými na těchto www stránkách.

………………………………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Pořadatel si vyhrazuje právo na nepřijetí přihlášky bez udání důvodu. Zároveň právo již zaplacenou registraci zpětně zrušit a zaplacenou částku za startovné vrátit v plné výši zpět na účet plátce startovného bez nároku na účast.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.