ZMĚNA PŘIHLÁŠKY NEBO STORNO

Závazné podmínky pro změnu přihlášky, nebo převedení registrace:

Počty náhradních diplomů pro převody od 16. 4. 2018 na základě 2*:
- počty nejsou aktualizovány on-line, ale 1x týdně,
- „jen pamětní diplom“ – 20 kusů,
- „1. účast“ – 20 kusů
- „2. účast“ – 20 kusů
- „3. účast“ – 20 kusů
- „4. účast“ – 10 kusů
- „5. účast“ – 10 kusů
- „6. účast“ – 10 kusů
- „7. účast“ – 5 kusů
- „8. účast“ – 5 kusů

Závazné podmínky pro storno účasti, nebo pro neúčast na pochodu:

…………………………………………………………

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.