ZMĚNA, PŘEVEDENÍ NEBO STORNO

Závazné podmínky pro změnu přihlášky, nebo převedení registrace:

Počty náhradních diplomů na základě 2* pro převody do 30. 4. 2020:
(počty nejsou aktualizovány on-line, ale nárazově po provedení převodů)
- „jen diplom bez medaile“ – 10 kusů (zbývá 10 kusů)
- „1. účast s medailí“ – 10 kusů (zbývá 10 kusů)
- „2. účast s medailí“ – 10 kusů (zbývá 10 kusů)
- „3. účast s medailí“ – 5 kusů (zbývá 5 kusů)
- „4. účast s medailí“ – 5 kusů (zbývá 5 kusů)
- „5. účast s medailí“ – 5 kusů (zbývá 5 kusů)
- „6. účast s medailí“ – 5 kusů (zbývá 5 kusů)
- „7. účast s medailí“ – 5 kusů (zbývá 5 kusů)
- „8. účast s medailí“ – 5 kusů (zbývá 5 kusů)
- „9. účast s medailí“ – 5 kusů (zbývá 5 kusů)
- „10. účast s medailí“ – 5 kusů (zbývá 5 kusů)

Závazné podmínky pro storno účasti, nebo pro neúčast na pochodu:

………………………………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.