STARTOVNÉ

Platby na účet přijímáme do 30. 4. 2018
(platby přijaté po tomto datu automaticky vracíme na bankovní účet odesílatele. Možnost platby v hotosti na místě je platná jen v případě nenaplnění registru účastníků do dne konání akce, kdy v předešlých třech letech byla registrace zastavena zhruba měsíc před pořádáním akce z důvodu naplnění registru.)

Sleva pro větší skupiny ! - U přihlášek skupin s 15 a více osobami (všech 15 s nárokem na medaili) se první osoba uvedená v přihlášce s nárokem na medaili účastní akce zdarma (i u první osoby je nutné v přihlášce vyplnit startovné s medailí a startovné zdarma bude odečteno pořadatelem).
Podmínky pro přiznání nároku na startovné zdarma u první osoby pro 15+ skupiny:
- připsání platby ostatních min. 14 osob jednou platbou,
- vyplnění kolonky řádného startovného i u první osoby v přihlášce s nárokem na medaili,
- nezrušení registrace všech min. 14 přihlášených do 17. 4. 2018.


Typ registrace – základní:
- účastníci, kteří se nezúčastnili některého pochodu pod logem VOJCHOD MILARCH ®,
- předešlá účast nebyla s nárokem na pamětní medaili.

Typ registrace – věrnostní sleva pro věrného účastníka VOJCHOD MILARCH ® :
- účastníci, kteří se již zúčastnili pochodu pod logem VOJCHOD MILARCH ®,
- tj. „platící“ účastník Vojenského pochodu ČR nebo Pochodu české státnosti.

Typ registrace – student / dítě:
- děti nebo studenti do 25 let, kteří mají zájem o pamětní medaili,
- netýká se účastníků studujících dálkově,
- při věku 19-25 doložte denní studium spolu se zasláním přihlášky (např. scan ISIC, …)
- u nezletilých je podmínkou doprovod zákonného zástupce po dobu pochodu,
- doprovod zák. zástupce je možné nahradit souhlasem zák. zástupce s uvedením:
– osobních údajů o zákonném zástupci a nezletilém účastníkovi,
– volně psaný text ve kterém zák. zástupce souhlasí s účastí a propozicemi akce,
– datum udělení souhlasu a podpis zákonného zástupce.

Typ registrace – jen diplom:
- účastníci, kteří mají zájem jen o pamětní diplom (ne medaili),
- zahrnuje i startovné pro studenty s nárokem jen na pamětní diplom.

Typ registrace – doprovod zdarma:
- účastníci, kteří se pochodu zúčastní jako doprovod platícího účastníka,
- registrace přijímáme jen s registrací typu od „jen diplom“ po „základní“.

 

 

…………………………………………………………

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.