JAK SE PŘIHLÁSIT

Registrace přijímáme do 30. 4. 2018, pokud nebude možnost přihlášení uzavřena dříve z důvodu naplnění registru účastníků vzhledem k povolenému počtu účastníků.

Přihláška ve formátu excel „.xls“:
- pro platbu v Kč (ČR) si stáhněte tuto přihlášku (.xls) do svého počítače
- pro platbu v EUR (SR) si stáhněte tuto přihlášku (.xls) do svého počítače

Přihlášku vyplňte*, změny uložte a přihlášku odešlete následně jako přílohu e-mailu na vojchod@gmail.com . Na zaslanou přihlášku Vám odpovíme do 3 pracovních dnů zasláním odpovědi, kde naleznte veškeré informace k platbě a startovní číslo/a. Pokud zaslaná přihláška obsahuje více jak jednu osobu, odesíláme odpověď jen na e-mail ze kterého byla přihláška zaslána, nikoliv každému přihlášenému. Tak jak budou základní údaje účastníka vyplněny nebo nevyplněny v přihlášce, budou vytištěny na diplom / dekret (titul, jméno, příjmení, velká a malá písmena, mezery, gramatické chyby, chyby ve jménu a příjmení), není povinností organizátora dotazovat se každého účastníka, zda vyplnil údaje o své osobě správně, nebo s překlepy a chybami. Přetisk diplomu / dekretu na místě je na základě žádosti účastníka zpoplatněn částkou 25,- Kč (1 €) / kus, za předpokladu, že budou náhradní diplomy / dekrety ještě k dispozici (pořadatel se nezavazuje provádět přetisky na místě, pokud budou rezervy vyčerpány již v rámci provádění změn registrace).

Své startovní číslo si zapamatujte! – urychlíte tím výdej startovních karet při prezentaci sobě i ostatním účastníkům. Pokud jste přihlásil/a více osob, sdělte prosíme startovní čísla i těmto osobám.

Ode dne odeslání naší odpovědi začíná běžet prioritně 10-ti denní lhůta pro připsání platby na náš účet, sekundárně lhůta podle data připsání startovného zvěřejněná na těchto www stránkách. Pokud nebude v této lhůtě platba na náš účet připsána, může být Vaše přihláška automaticky zrušena o čemž Vás nebo vedoucího skupiny budeme informovat prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v přihlášce. Pořadatel může přitom odeslat upomínku k platbě startovného na základě zaslané přihlášky.

PLATBU MŮŽETE PROVÉST:

Převodem, hotovostním vkladem v bance, nebo složenkou:
- viz. následně zaslané pokyny v odpovědním e-mailu.

V hotovosti (tato možnost platby je vyhrazena):
- na místě při registraci (akceptujeme CZK a EUR, vracíme zpět v CZK),
- nepřijímáme platbu kartami a v jiné měně než CZK a EUR.

* Poučení účastníka :
Vyplněním osobních údajů do přihlášky dává přihlašovaná osoba souhlas se všemi podmínkami akce a se zpracováním poskytnutých údajů pro potřeby organizátora a spolupracujících organizací (v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Údaje o účastníkovi shromažďuje Česká pochodová liga z.s., především z důvodu vedení dlouhodobého přehledu o účastnících, přiznávání nároku na věrnostní slevy a zasílání e-mailových pozvánek na další akce. Účastník zároveň prohlašuje, že podmínky, pravidla účasti a platné zákony chápe a bude je dodržovat pod hrozbou diskvalifikace v případě jejich porušení. Při porušení je účastník diskvalifikován bez nároku na ocenění a vrácení startovného. Účastník souhlasí s pořizováním a zveřejněním fotografií (příp. videa) z průběhu celé akce na kterých může být sám zachycen a tyto materiály mohou být následně zveřejněny na www.vojenskepochody.cz . Pokud si účastník nepřeje zveřejnění takové fotografie, musí to oznámit přímo fotografovi, který provádí fotografování, nebo organizátora dodatečně po zveřejnění fotografií požádat o smazání fotografie na které je zachycen. Účastník má právo požádat o seznámení s údaji, které o jeho osobě Česká pochodová liga z.s. shromažďuje a má právo kdokoliv požádat o výmaz těchto údajů prostřednictvím svého kontaktního e-mailu účastníka. Výmazem údajů o účastníkovi však zároveň účastník souhlasí s tím, že při jeho další účasti bude jeho účast považována za 1. účast a nebude mít tedy nárok na vyšší typ ocenění jeho účasti, protože nárok na vyšší typ ocenění je ověřován podle údajů shromažďovaných o účastníkovi. Veškeré informace o účastníkovi slouží pouze pro potřeby organizátora a spolupracujících organizací. Udáním svého kontaktního e-mailu do přihlášky zároveň účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s účastí na akci a se zasíláním informací souvisejících s jinými aktivitami v rámci pořádání akcí a pořádání akcí partnerských organizací (a to i v budoucnu). Přihlášený / přihlášená zároveň souhlasí s tím, že v případě zaslaní jakéhokoliv komentáře může tento komentář být zveřejněn v odkazu či pododkazu „Historie“ dané akce, kdy bude jeho / její jménozveřejněno ve tvaru „Jméno P.“ či „J. P.“, přičemž „J.“ znamená jméno a „P.“ znamená příjmení. Zasláním komentáře přihlášený / přihlášená musí automaticky předpokládat, že dojde ke zveřejnění tohoto textu / příspěvku.

…………………………………………………………

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Pořadatel si vyhrazuje právo na nepřijetí přihlášky od osob (nebo jakýchkoliv osob), u kterých má důvodné podezření, že se k účasti přihlašují z důvodu napodobení kvalitní organizace VOJCHOD MILARCH ® pro organizaci vlastní akce s tématikou pěšího pochodu a zároveň právo již zaplacenou registraci zpětně odmítnout a zaplacenou částku za startovné vrátit v plné výši zpět na účet plátce startovného bez nároku na účast.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.