JAK SE PŘIHLÁSIT

Registrace přijímáme dokud nebude možnost přihlášení uzavřena z důvodu naplnění registru účastníků. Maximální počet účastníků byl oproti předchozím ročníkům snížen!

Přihláška ve formátu excel „.xls“:
- pro platbu v Kč (ČR) si stáhněte tuto přihlášku (.xls) do svého počítače
- pro platbu v EUR (SR) si stáhněte tuto přihlášku (.xls) do svého počítače
Přihlášky od 9.4. 2020 = v případě nemožnosti realizovat pochod 26.9.2020 kvůli COVID-19 bude Vaše přihláška automaticky převedena na účast 8.5.2021.

Postup přihlášení *:
Přihlášku si kliknutím na odkaz výše stáhněte do svého počítače a otevřete. Podle typu ochrany počítače po otevření případně klikněte na „Povolit úpravy„. Přihlášku vyplňte, pozor, některé buňky jsou přednastaveny na výběr jen z nabízených variant pomocí šipky v rolovacím okně v pravé části buňky, změny uložte a přihlášku odešlete jako přílohu e-mailu na „vojchod@gmail.com“. Ať už přihlašujete jen sebe, nebo více osob, tak Vám na zaslanou přihlášku odpovíme do 3 pracovních dnů na stejný e-mail ze kterého byla přihláška zaslána odpovědí, ve které naleznete veškeré informace k platbě a startovní číslo/a. Své startovní číslo si zapamatujte! – urychlíte tím výdej startovních karet při prezentaci sobě i ostatním účastníkům (prezentace na místě je rozdělena podle startovních čísel). Pokud jste přihlásil/a více osob, sdělte prosíme startovní čísla i těmto osobám.
Ode dne odeslání naší odpovědi začíná běžet lhůta pro připsání platby na základě výše startovného zveřejněného na těchto www stránkách. Pokud nebude v této lhůtě platba na náš účet připsána, může být Vaše přihláška automaticky zrušena, nebo prodlouženo datum splatnosti včetně navýšení startovného, o čemž budeme informovat každého přihlášeného pomocí udaného kontaktního e-mailu.
Tak jak budou základní údaje účastníka vyplněny v přihlášce, budou i vytištěny na „diplom / dekret“ dále jen „D/D“ (titul, jméno, příjmení, velká a malá písmena, mezery, gramatické chyby, chyby ve jménu a příjmení), děkujeme za pochopení. Přetisk chyb v D/D na místě je na základě žádosti účastníka zpoplatněn částkou 50,- Kč (2 €) / kus, za předpokladu, že budou náhradní D/D ještě k dispozici (pořadatel se zavazuje provádět přetisky D/D na místě do vyčerpání zásob náhradních D/D).

Platbu můžete provést:
Bankovním převodem, hotovostním vkladem ve FIO bance, nebo složenkou:
- viz. následně zaslané platební pokyny v odpovědním e-mailu.
V hotovosti (tato možnost platby je vyhrazena):
- na místě při registraci (akceptujeme CZK a EUR (1EUR=25CZK), vracíme zpět v CZK),
- nepřijímáme platbu platebními kartami a v jiné měně než CZK a EUR.

* Poučení účastníka :
Vyplněním osobních údajů do přihlášky dává přihlašovaná osoba plný souhlas se všemi podmínkami akce a se zpracováním poskytnutých údajů v souladu s podmínkami zveřejněnými na OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Údaje o účastníkovi shromažďuje Česká pochodová liga z.s. + VOJCHOD, z. s. + Asociace uniformovaných pochodů, z. s., především z důvodu vedení dlouhodobého přehledu o účastnících, přiznávání nároku na věrnostní slevy a zasílání e-mailových pozvánek na další akce. Účastník zároveň prohlašuje, že podmínky, pravidla účasti a platné zákony chápe a bude je dodržovat pod hrozbou diskvalifikace v případě jejich porušení. Při porušení je účastník diskvalifikován bez nároku na ocenění a bez nároku na vrácení startovného. Účastník souhlasí s pořizováním a zveřejněním fotografií (příp. videa) z průběhu celé akce na kterých může být sám zachycen a tyto materiály mohou být následně zveřejněny. Pokud si účastník nepřeje zveřejnění takové fotografie (příp. videozáznamu), musí to oznámit přímo fotografovi (osobě provádějící videozáznam), která provádí fotografování a videozáznam, nebo organizátora dodatečně po zveřejnění fotografií požádat o smazání fotografie na které je zachycen.
V rámci své činnosti nevykonává pořadatel pochodu (zapsaný spolek) hospodářskou činnost ve smyslu § 217 odst. 2 Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a není tedy považován za podnikatele ve smyslu § 410 odst. 2 NOZ a tudíž celý oddíl NOZ o „Uzavírání smluv distančním způsobem“ a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory se na pořadatele pochodu nevztahují! To jinými slovy znamená, že není možné odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory pořadatele pochodu „distančním způsobem“ do 14-ti dnů. Veškeré ujednání se řídí podmínkami uvedenými na těchto www stránkách.

………………………………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Pořadatel si vyhrazuje právo na nepřijetí přihlášky bez udání důvodu. Zároveň právo již zaplacenou registraci zpětně zrušit a zaplacenou částku za startovné vrátit v plné výši zpět na účet plátce startovného bez nároku na účast.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.