ZÁKLADNÍ INFORMACE

Místo konání, start a cíl:
- Lednicko-valtický areál a okolí
- kemp Apollo (48.7855975N, 16.8265161E) ukázat na mapě
- vstup / vjezd do kempu – „bod 1″ ukázat na mapě
- prezentace účastníků / místo výdeje ocenění – „bod 2″ (restaurace) ukázat na mapě
- start / cíl – „bod 3″ (zadní branka kempu) ukázat na mapě

Trasy pochodu:
Pro orientaci účastníka slouží turistické značení, vydávaná mapa a mobilní aplikace „mapy.cz“. Barvy turistických značek jsou vyznačeny ve vydávané mapě. Je nutné projít všechny kontrolní body Vámi minimálně zvolené trasy a mít je označeny ve startovní kartě. Na všech kontrolních stanovištích je možné vyhazovat odpadky do předem připravených odpadkových pytlů.

Zákonná a stanovená omezení:
Účastníci jsou po celou dobu povinni dodržovat Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb., Lesní zákon 289/1995 Sb (zákazy činností v lese naleznete ZDE) a zákon O ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. Pochod se bude konat za jakéhokoliv počasí!

Další zákazy plynoucí z vydaných povolení – je dále zakázáno:
- pohybovat se po jiných, než pořadatelem určených trasách,
- přibližovat se k místům mechanizované těžby blíže jak 50 metrů,
- přibližovat se k místu nakládání dřeva blíže jak 20 metrů.
Za porušení všech zákazů a zákonů může být příslušnými orgány a pověřenými osobami uložena pokuta.

Psi na trase  (jejich přítomnost je na pochodu povolena), ale je zakázáno:
- nemít psa na vodítku v lese nebo do 50 metrů od lesa,
- vyhláška obcí vyžaduje mít psy na vodítku s náhubkem,
- také vyžaduje mít s sebou prostředky pro sběr trusu psa a trus sbírat.

Všeobecné:
Uniforma je vítána, ale není podmínkou (není povolen oděv účastníka odkazující na extremismus a/nebo potlačování lidských práv). Každý se pochodu účastní na vlastní nebezpečí! Pořadatel účastníky nepojišťuje úrazovým, ani jiným pojištěním. Je zakázáno se při pochodu pohybovat krajinou jinak než chůzí, nebo během, hole pro nordic walking jsou povoleny. Na trasách nejsou stanoviště zdravotnické pomoci. V případě vážné nouze volejte tísňovou linku 112. Mezi účastníky se budou pohybovat i neoznačení traťoví komisaři, kteří se prokazují účastníkům tričkem s logem pořadatele a písemným pověřením pořadatele.

Povinná výbava / zátěž:
Pro pohyb na silnicích jakékoliv třídy je povinné používat nasazenou reflexní vestu, nebo reflexní pás. Doporučujeme si s sebou vzít chytrý mobilní telefon s instalovanou aplikací „Záchranka“.

Startovní karta, mapa a pochodový pas:
Kartu se startovním číslem a mapu obdrží každý řádně registrovaný účastník platící startovné po prokázání totožnosti v místě prezentace účastníků (pomocí občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu). Jiné průkazy nebudou akceptovány! Pro ochranu startovní karty a mapy vydáváme zdarma při prezentaci zatahovací fólii. Poškození startovní karty takovým způsobem, že jsou údaje o startu, průchodu kontrolními body a cíli nečitelné, nebo nezaznamenání průchodu některého kontrolního bodu, vždy vede k diskvalifikaci účastníka a nevydání ocenění. Pokud budete mít zájem můžete si do pochodového pasu nechat v cíli zaznamenat (na základě předložené startovní karty) kromě délky absolvované trasy i čas, formu ústroje a váhu nesené zátěže.

Diskvalifikace bez nároku na „OCENĚNÍ“
Bude provedena u účastníka/ce, který/á:
- nebude mít označeny na startovní kartě start / kontrolní body své trasy / cíl,
- bude mít startovní kartu zničenou, nečitelnou nebo nekompletní,
- dorazí do cíle po 19:00 hodin, nebo vůbec nedorazí do cíle,
- bude přistižen/a při použití jiných než stanovených cest (úmyslně či neúmyslně),
- se bude pohybovat jinak než chůzí nebo během (jízda na kole, automobil, …),
- se dopustí protiprávního jednání v průběhu akce,
- bude provádět distribuci jakýchkoliv tiskovin a reklamy bez souhlasu organizátora.

Chcete s sebou vzít na pochod někoho z rodiny zdarma, případně dělat doprovod dítěti nebo osobě nad 45 let? Je to možné, ale pamatujte na to, že:
- v přihlášce musí být zaregistrované i jiné osoby, které platí startovné,
- i osoba, která neplatí startovné musí být v přihlášce uvedena kvůli přehledu počtu účastníků.

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.