ZAJÍMAVOSTI

Popis trasy, kterou absolvujete si, prosíme, prohlédněte v tomto odkazu.

Památky Lednicko-valtického areálu:
V kombinaci s památkami, které budou přímo na trase si můžete přečíst bližší informace o nich zde, kde jsou uvedeny bližší informace o dané památce. Informační tabule přímo na místě jsou sice užitečné, ale maximum informací získáte právě v daném odkazu. Po zobrazení stránek se Vám při najetí kurzorem na daný obrázek památky zobrazí její název. Dále uvádíme odkaz na památky UNESCO a památky Lednicko-valtického areálu.

První republika a pohraniční opevnění:
V této době byl v dané oblasti vzhledem k nebezpečí nacistického Německa úspěšně dokončen systém pohraničního opevnění tvořený takzvanými „řopíky“. Obzvláště Lednické rybníky tvořily skvělou přírodní překážku proti postupujícím vojskům nepřítele. Hustotu tohoto opevnění můžete shlédnout na stránce http://mapa.opevneni.cz, kde si zaškrtněte na pravé straně stránky v rozbalovacím okně „Lehké opevnění 1936″ a v „ZVV Brno“ zaškrtnete „ojekty“ i „palebné vějíře“ + v rozbalovacím okně „Lehké opevnění 1937-38″ v „III. sbor“ zaškrtnete „ojekty“ i „palebné vějíře“. Následně v mapě pomocí posuvu najeďte na oblast Břeclavska.

Neodborně provedená likvidace munice na konci 2. SV:
Na konci II. SV byla v oblasti Bořího lesa realizována neodborná likvidace munice Sovětskými vojsky, jejímž výsledkem bylo díky detonaci rozplýlení likvidované munice v celé oblasti Bořího lesa. Továrna Muna je celkem daleko od oblastí kudy se budete pohybovat, ale nic nenecháváme náhodě. Kromě „Lesního zákona“ a „Zákona o ochraně přírody a krajiny“ je toto také jedním z důvodů, proč je zúčastníkům zákázáno pohybovat se mimo vyznačené trasy pochodu a vstupovat po celou dobu účasti mimo trasy určené pořadatelem. Doporučujeme navštívit odkaz, který pojednává o nálezu munice v Bořím lese i více jak 70 let po ukončení 2. SV.
Celá oblast Lednicko-valtického areálu je součástí „Evropsky významných lokalit – Natura 2000″. V rámci pochodu je tedy účastníkům přísně zakázáno pohybovat se volně mimo vyznačené trasy, aby byla naplněna zákonná omezení. Pokud jako běžný turista před pochodem, nebo po něm navštívíte jakékoliv oblasti Natura 2000, jedná se o Vaši osobní iniciativu a případná návštěva je na Vaši vlastní zodpovědnost.

Organizace pořádající Vojenský pochod ČR je politicky nezávislou a nezaujatou organizací. Veškeré informace zveřejněné v tomto odkazu mají za cíl poskytnout účastnkům nezaujaté inforamce a zajímavosti o dané oblasti, nikoliv propagovat politické smýšlení, nebo propagovat politický názor pořadatelů.

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………..

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD“ ©, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.