UBYTOVÁNÍ

Ubytování si účastníci objednávají a platí sami. Kemp má dostatečnou kapacitu:

Kemp Apollo (přímo na startu)

Z oficiálního ceníku dostávají účastníci slevu! Při objednání ubytování uveďte, že jste účastníci pochodu a obdržíte následující ceny:
- chatka typu E2 + E4 za cenu 330 Kč / osoba / noc,
- chatka typu A1 a C1 až E1 za 185 Kč / osoba / noc,
- chatka typu E3 za 185 Kč / osoba / noc,
- všechny typy chatek = povlečení je součástí ceny.

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.