TRASY

Časy otevření kontrolních bodů (CP) jsou uvedeny v odkazu PROGRAM,
načasování otevření CP odpovídá rychlosti účatníka od 4 do 12 km/hodinu,
umístění CP je k náhledu v tomto odkazu

Vřele doporučujeme trasu 12 a 22 km! Všechny trasy jsou vhodné pro sportovní kočárek, nebo nosítko a šátek.
Po kliknutí na odkaz posečkejte než se mapa s trasou načte!
Společný start a cíl (brána – vodárna): ukázat na mapě
Trasa 12 km: ukázat na mapě
Trasa 22 km: ukázat na mapě
Trasa 29 km: ukázat na mapě
Trasa 40 km: ukázat na mapě

 

 

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.