STRAVA

Součástí startovného není výdej jídla, pití, nebo balíčků. Snídaně, nebo oběd můžou být objednány předem prostřednictvím přihlášky.

Objednaná strava bude vydávána v restauraci kempu - ukaž místo na mapě :
- službu poskytuje a zajišťuje provozovatel kempu, nikoliv organizátor akce,
- stravu není možné objednat přihláškou pro „doprovod zdarma“ (zakoupení až na místě),
- snídani / oběd je nutné zaplatit spolu s přihláškou nejpozději do 11. 9. 2020,
- nabídka další stravy a pití je možná přímo na místě v kempu.

strava

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.