STRAVA

Pitný režim restaurace kempu:
- Kofola 0,5 l
- pivo 10˚ 0,5 l Radegast
- pivo 10˚ 0,5 l Kozel
- plus nabídka dalších nealko a alko nápojů, jídel a občerstvení na místě.

Objednaná strava bude vydávána v restauraci kempu - ukaž místo výdeje
– službu poskytuje a zajišťuje provozovatel kempu, nikoliv organizátor akce,
- stravu není možné objednat přihláškou pro „doprovod zdarma“ (zakoupení až na místě),
- snídani a oběd je nutné zaplatit spolu s přihláškou nejpozději do 24. 4. 2020.

 

 

………………………………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.