PROGRAM

25. 9. 2020
- 14:00 – 22:00 vyzvednutí klíčů od ubytování (čas možné prodloužit při objednávání),
- 16:00 – 24:00 pasta party v restauraci kempu (všichni jsou zváni),
- čas pasta party je možné prodloužit podle zájmu účastníků.

26. 9. 2020
- 07:00 – 09:45 prezentace účastníků a vyzvednutí startovní karty,
- 07:00 – 09:45 výdej snídaně v restauraci kempu (nutno objednat),
- 07:00 – 10:00 kontrolní bod „start“,
- 08:20 – 14:00 čas otevření kontrolního bodu CP1,
- 07:50 – 15:00 čas otevření kontrolního bodu CP2,
- 07:45 – 16:30 čas otevření kontrolního bodu CP3,
- 07:30 – 17:30 čas otevření kontrolního bodu CP4,
- 08:00 – 18:30 kontrolní bod „cíl“,
- 09:00 – 19:00 výdej ocenění a záznam do pochodového pasu (záznam není povinný),
- 11:30 – 15:30 výdej oběda v restauraci kempu (nutno objednat),
- 16:00 – 22:00 uzavírací pasta party v restauraci kempu,
- čas pasta party je možné prodloužit podle zájmu účastníků.

Prezentace na místě:
Po příchodu do místa prezentace vyhledejte stanoviště organizačního štábu. Zde vyhledejte příslušné prezentační místo podle svého startovního čísla. Prokažte se platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas, nebo řidičský průkaz). Po prokázání totožnosti Vám bude vydána:
- mapa a startovní karta,
- pokud jste nováčkem VOJCHOD MILARCH ® i pochodový pas (pravidla nároku).
Vše si dobře zkontrolujte, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Seznamte se s obsahem mapy, startovní karty a instrukcemi na nich.

Pochod a trasy:
Nezapomeňte si nechat na každém kontrolním bodu trasy (včetně startu a cíle) potvrdit jeho průchod do příslušné kolonky startovní karty (časy otevření kontrolních bodů jsou zveřejněny výše).

Ukončení pochodu:
Nejprve si nechte potvrdit příchod do cíle, zkontrolovat startovní kartu (minimální délku trasy pro Vaši kategorii) a provést zápis do pochodového pasu (záznam není povinný). Teprve poté je výdej ocenění prováděn na stejném místě, kde jste si vyzvedli startovní kartu a mapu. Tam znovu předložte kartu a pokud jste splnili podmínky pro účast bude Vám následně vydáno ocenění. Vše si opět zkontrolujte přímo při výdeji, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

 

…………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.