PROGRAM

Pátek 4. 5. 2018
- 16:00 – 20:00 vyzvednutí klíčů od ubytování (čas možné prodloužit při objednávání),
- 16:00 – 24:00 promítání ledního hokeje v restauraci kempu (viz. progam MS 2018),
- 16:00 – 24:00 pasta party v restauraci kempu + promítání hokeje (všichni jsou zváni),
- čas pasta party je možné prodloužit podle zájmu účastníků.

Sobota 5. 5. 2018
- 07:00 – 09:00 výdej snídaně v kempu (nutno objednat),
- 07:00 – 09:30 prezentace účastníků a vyzvednutí startovní karty,
- 07:00 – 09:30 kontrolní bod „start“,
- 07:30 – 11:30 čas otevření kontrolního bodu CP1,
- 07:30 – 12:30 čas otevření kontrolního bodu CP2,
- 07:30 – 15:00 čas otevření kontrolního bodu CP3,
- 07:30 – 16:00 čas otevření kontrolního bodu CP4,
- 09:00 – 16:30 čas otevření kontrolního bodu CP5,
- 09:30 – 18:00 čas otevření kontrolního bodu CP6,
- 08:00 – 20:00 kontrolní bod „cíl“,
- 09:00 – 20:15 výdej ocenění a záznam do pochodového pasu (záznam není povinný),
- 11:00 – 15:00 výdej oběda v kempu (nutno objednat),
- 16:00 – 24:00 uzavírací pasta party v restauraci kempu + promítání hokeje,
- pozor! od 20:15 zápas Česko – Slovensko
- čas pasta party je možné prodloužit podle zájmu účastníků.

Prezentace na místě:
Po příchodu do místa prezentace vyhledejte stanoviště organizačního štábu. Zde vyhledejte příslušné prezentační místo podle svého startovního čísla. Prokažte se platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Po prokázání totožnosti Vám bude vydána:
- mapa a startovní karta,
- pokud jste nováčkem VOJCHOD MILARCH ® i pochodový pas (podle pravidel nároku na pas).
Vše si dobře zkontrolujte, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Seznamte se s obsahem mapy, startovní karty a instrukcemi na nich.

Pochod a trasy:
Nezapomeňte si nechat na každém kontrolním bodu trasy (včetně startu a cíle) potvrdit jeho průchod do příslušné kolonky startovní karty (časy otevření kontrolních bodů jsou zveřejněny výše).

Ukončení pochodu:
Nejprve si nechte zkontrolvat startovní kartu (minimální délku trasy pro Vaši kategorii) a provést zápis do pochodového pasu (záznam není povinný). Výdej ocenění je následně prováděn na stejném místě, kde jste si vyzvedli startovní kartu a mapu. Tam znovu předložte kartu a pokud jste splnili podmínky pro účast bude Vám následně vydáno ocenění. Vše si opět zkontrolujte přímo při výdeji, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

 

…………………………………………………………

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.