POCHODOVÝ PAS

Kompletní podmínky užívání Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® jsou zde

Provádění záznamu do Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® je službou pro účastníky a proto je možné do něj zaznamenávat účast i na jiných akcích pochodového typu bez dalších omezení (bez ohledu na to co je uvedeno na vnitřní straně jeho obalu).

Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ® a jiné záznamníky:
- účast na pochodu je možné zaznamenat do pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®,
- záznam o účasti do jiných záznamníků neprovádíme na základě vyjádření níže.

Na základě častých dotazů účastníků jsme oslovili jiné organizátory pochodů s nabídkou možnosti provádět záznam do pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® a to jako další službu pro Vás – účastníky. Naše nabídka však byla zamítnuta, nebo na ni nebylo reagováno. Je tedy spíše na Vás, účastnících, abyste dané organizátory oslovili sami a projevili svůj požadavek na umožnění záznamu do pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®, aby tito organizátoři pochopili, že jde o službu pro Vás – účastníky, ne službu pro nás – organizátory.

Pokud tedy jiní organizátoři odmítají provádět záznam o účasti do pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®, nemáme důvod provádět záznam o účasti do jejich záznamníků, dokud nedojde z jejich strany ke změně rétoriky, poté budeme rádi provádět záznam o účasti i do jiných záznamníků ;-) . A to také s ohledem na to, že je výdej a následná obměna pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® zdarma v souladu s podmínkami užívaní pasu (tzn. náš záznamník neprodáváme).

………………………………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.