POCHODOVÝ PAS

Na základě častých dotazů účastníků jsme oslovili ostatní organizátory pochodů s nabídkou možnosti provádět záznam do pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® a to jako další službu pro Vás – účastníky.

Naše nabídka však byla zamítnuta, nebo na ni nebylo reagováno. Je tedy spíše na Vás, účastnících, abyste dané organizátory oslovili sami a projevili svůj požadavek na umožnění záznamu do pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®, aby tito organizátoři pochopili, že jde o službu pro Vás – účastníky, ne službu pro nás – organizátory.

Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®:
- účast je možné zaznamenat do pochodového pasu,

Kompletní podmínky užívání Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH © jsou zde

…………………………………………………………

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách v letech 2011-2018 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. VOJCHOD MILARCH ® je registrovanou ochrannou známkou.