DOBROČINNOST

V roce 2020 bude finanční příspěvek rozdělen následovně:
- „Pomoc pro Kosu, z.s.“, číslo transparentního účtu: 2900886950 / 2010 na, který můžete zaslat libovolnou částku. PROČ? Protože námi/Vámi dlouhodobě podporovaný tělesně hendikepovaný sportovní střelec Jakub „Kosa“ Kosek se úspěšně nominoval na LOH Tokio 2020 (i Vaším jménem přejeme Jakubovi mnoho úspěchu!);
- další drobné dary na rozvoj sportu a veřejně prospěšných aktivit.