Dražba – Pochodový pas

Pro sběratele a účastníky nabízíme e-mailovou dražbu jedinečných Pochodových pasů VOJCHOD. Veškerý finanční zisk z aukce bude věnován v plné výši na dobročinné účely na Pomoc pro Kosu, z.s (Jakub Kosek je jeden z nejlepších hendikepovaných sportovních střelců v ČR a daný spolek využije zisk z dražby pro účely, ke kterým byl založen).

Pochodové pasy s tiskovými čísly „0000″ až „0004″ jsou jedinečné z následujících důvodů:
- pas s číslem 0000 byl proveden jako úplně první výtisk a vazba, přičemž bylo organizátory plánováno začít s tiskem až od čísla 0001. Realizace výroby pasu s číslem „0000″ byla chybou ze strany organizátora, kdy byl špatně zaslán seznam čísel pasů pro tisk = chyba ze strany lidského faktoru při zasílání seznamu čísel pro tisk;
- pasy s čísly 0000 až 0004 = prvních 5 vytištěných a svázaných kusů,
- pasy s čísly 0000 až 0004 se vzhledem i podobou textu liší od pasů, které jsou nyní vydávány účastníkům (viz. foto – vnější porovnání);
- jakkoliv se nebráníme tvrzení, že všechny nabízené pasy „0000″ až „0004″ byly záměrně nevydány účastníkům v roce, kdy byl poprvé realizován výdej pasů a byly záměrně uschovány pro pozdější dražbu na dobročinné účely. Jediné na čem se nebyly do současné chvíle pořádající organizace schopné dohodnout byla cílová organizace, která přijme na svůj účet finanční zisk z dražby.

Podmínky e-mailové dražby (vzhledem k tomu, že se jedná o dobročinný projekt):
1.) své nabídky zasílejte na e-mail: vojchod@gmail.com ;
2.) níže budou průběžně aktualizovány nejvyšší nabídky za jednotlivé pasy;
3.) nabízejte pouze nejnižší vyvolávací cenu, nebo vyšší cenu;
4.) u nabídek, které nedodrží nejnižší cenu = nebude na tuto nabídku reagováno;
5.) vyhrává nejvyšší učiněná nabídka za podmínky dodržení alespoň vyvolávací ceny;
6.) nabídky budou uzavřeny a vyhodnoceny 30. 4. 2020;
6.) pasy u kterých neobdržíme alespoň nejnižší nabídku budou uschovány do budoucna pro další dražbu;
7.) vyvolávací cena za pas „0000″ je 500,- Kč;
8.) vyvolávací cena za pasy „0001″ až „0004″ je 250,- Kč;
9.) v e-mailu prosíme uveďte „jakou cenu nabízíte“ a „za jaké číslo pasu“;
10.) náklady na zaslání pasu doporučeně poštou jdou na vrub realizátora dražby;
11.) následná platba bude realizována bankovním převodem, stejně jako celkový dar pro konečného příjemce.

Foto pasů bude doplněno!

V současné chvíli nabídnutá nejnižší cena je:
- pas číslo 0000 = 0,- Kč;
- pas číslo 0001 = 0,- Kč;
- pas číslo 0002 = 0,- Kč;
- pas číslo 0003 = 0,- Kč;
- pas číslo 0004 = 0,- Kč.

Předem Vám děkujeme za podporu dobročinných aktivit pro dobrou věc.
………………………………………………………………………………………………..
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.