INFO

Tento odkaz si prosíme prohlédněte nyní a následně cca 1 den před svou účastí! Informace nenahrazují propozice pochodu, ale pouze je doplňují a rozšiřují!:

Vaši účast výrazně podpořila
VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA │ ŠPIČKOVÁ PÉČE I PRO VÁS

1.) Je přísně nařízeno!:
- nevstupovat na obnažené písčité dno Mlýnského rybníka – ukázat na mapě,
- dodržovat pokyny orgánu organy přírody na informačních tabulích,
- nevstupovat do vyřezaného průhledu Mlýnského rybníka (ochrana hnízdících bahňáků),
- při pohybu v lesích dbát zvýšené opatrnosti, neboť hrozí zvýšené riziko pádu větví a stromů (stejně jako při předchozích ročnících akce);
- v minulém roce byla provedena kontrola pochodu orgány živ. prostředí a stejnou kontrolu předpokládáme i nyní! Dodržujte tedy prosíme veškeré povinnosti účastníka včetně zákazu kouření, zákazu znečišťování živ. prostředí, zákazu volného pohybu psů, atd. 

2.) Ujistěte se, že při příchodu do prezentačního místa v restauraci kempu budete:
- znát „naprosto přesně“ své startovní číslo (nikoliv „přibližně“ nebo „asi“);
- budete mít již připraven doklad totožnosti tj. „občanský průkaz“ nebo „cestovní pas“ (jiné průkazy neakceptujeme protože nejsou dokladem totožnosti).

Každý účastník vyzvedává startovní kartu „sám za sebe“. Nikoliv za kamaráda, který „zatím parkuje“, nebo se ještě nedostavil a „je na cestě“.
Za nezletilé osoby (děti do 15-ti let, nebo děti které ještě nemají občanský průkaz) vyzvedává startovní kartu zákonný zástupce a nezletilá osoba musí být při výdeji startovní karty fyzicky přítomna.

3.) Průběh výdeje náležitostí a ocenění:
- časový harmonogram naleznete zde

Po příchodu do prezentačního místa v restauraci kempu:
- vyhledejte podle svého startovního čísla příslušné výdejní místo;
- spolu s tím předložte průkaz totožnosti;
- a sdělte startovní své číslo asistence, která karty vydává.

V případě shody průkazu totožnosti s údaji o registrované osobě:
- obdržíte startovní kartu;
- každý účastník se startovním číslem si může vzít maximálně jednu mapu;
- pro „dvojice“ stačí jedna mapa;
- pro „skupiny“ a „rodiny“ jdoucí spolu stačí jedna mapa a jedna jako záložní;
- pro ochranu mapy si můžete vzít zdarma zathovací sáček do vyčerpání zásob;
- pokud máte nárok na pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®, tak ho obdržíte;
- pokud jste si objednali snídani, předložte startovní kartu v okénku restaurace.

Start bude rozdělen na dvě části pro osoby, které si chtějí:
- nechat zaznamenat jen čas startu;
- nechat zaznamenat kromě času také formu ústroje a váhu nesené zátěže;
- start se nachází na horní restauraci.

Na trasách vyznačených v mapě:
- nechte si potvrdit průchod kontrolními body své trasy;
- chovejte se ohleduplně a tiše;
- neznečišťujte životní prostředí odpadky;
- odpadky vhazujte do pytlů na kontrolních bodech, nebo do kontejnerů;
- nevstupujte do lesů!
- nekuřte v lesích a nerozdělávejte ohně;
- v případě mechanizované těžby dřeva postupujte opatrně.

V cíli, který není shodný s místem prezentace a cíl je fyzicky oddělen:
- cíl se nachází venku před restaurací;
- po příchodu do cíle si nechte zapsat také průchod cílem;
- bez tohoto záznamu není možné pokračovat do výdejního místa.

Vyzvednutí ocenění v restauraci:
- nechte si nejprve zkontrolovat správnost absolvované délky trasy (povinné);
- v případě zájmu zapsat účast do Pasu VOJCHOD MILARCH ® (nepovinné);
- kontrola trasy i záznam se provádějí na stejném místě;
- startovní kartu předložte na stejném místě, kde jste si startovní kartu vyzvedli;
- při splnění podmínek účasti obdržíte diplom, příp. diplom a medaili;
- stužky „navíc“ objednané předem budou připraveny v pokladně po vyzvednutí medailí;
- v pokladně bude možné zakoupit také „další“ medailové krabičky za 45,- Kč do vyčerpání zásob;
- pokud jste si objednali oběd, předložte startovní kartu v okénku restaurace.

Startovní kartu je tedy nutné předkládat pro:
- potvrzení průchodu kontrolních bodů tras „včetně startu a cíle“;
- vyzvednutní předem objednané snídaně a/nebo oběda;
- ověření absolvování minimální délky trasy pochodu;
- záznam do pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®;
- výdej diplomu, případně diplomu a medaile;
- vydej stužek objednaných „navíc“.

4.) Vámi nahlášené délky tras jsou uvedeny na startovní kartě a rozděleny na:
- „1. kategorie tras“ = 11 až 14 km (na start. kartě zobrazeno jako „11 – 14″),
- „2. kategorie tras“ = 21 až 40 km (na start. kartě zobrazeno jako „21 – 40″),
Osoby které nahlásily „11 až 14 km“ musí absolvovat „minimálně 11 km“;
Osoby které nahlásily „11 až 14 km“ můžou svoji trasu prodloužit na „21 až 40 km“;
Osoby které nahlásily „21 až 40 km“ musí absolvovat „minimálně 21 km“.

5.) Parkování v kempu dne 5.5.2018:
- je možné nahlásit prostřednictvím přihlášky za předem placený snížený poplatek do 13.4.2018;
- osoby které nezaplatily parkovací poplatek předem zaplatí parkovací poplatek na místě.
Parkovné od účastníků, kteří nezaplatili předem sníženou cenu za parkování, bude podle svého rozhodnutí vybírat provozvatel kempu buď při příjezdu do kempu, nebo při odjezdu z kempu.

6.) Parkovací plochy pro vozidla účastníků:
- jsou k nahlédnutí v odkazu – ukaž na mapě
- parkování budou navíc řídit osoby pověřené provozovatelem kempu;
- kemp je soukromý pozemek, proto jste povinni uposlechnout pokynů k parkování;
- ubytovaní účastníci mají možnost parkovat přímo u svých chatek;
- je naprosto striktně zakázáno parkovat v tomto prostoru – ukaž na mapě

7.) Pro uplatnění nároku na stužku „navíc“ je nutné po vyzvednutí medaile v pokladně předložit startovní kartu. Na stužky „navíc“ nemá nárok účastník, který se účastní se startovným:
- „jen diplom“, protože se neúčastní pochodu s pamětní medailí;
- nebo jako doprovod „zdarma“, protože se neúčastní pochodu s pamětní medailí.
Pokud jste zájem o stužky „navíc“ předem nenahlásili v přihlášce, máme omezený počet do vyčerpání zásob.

8.) Záznam do Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® není povinný a bude prováděn na základě skutečně absolvované trasy zaznamenané průchodem kontrolních bodů na trasách, nikoliv podle předem nahlášené trasy.

9.) Velká změna pravidel užívání Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®. V roce 2017 byly provedeny změny v pravidlech užívání pasu pro potvrzování účasti na akcích pochodového typu. Aktuální a platná pravidla užívání pasu jsou vždy on-line k nahlédnutí a zveřejněna pouze v odkazu na stránkách Pochodu české státnosti www.pochody.eu - bez ohledu na text pravidel, který je uveden uvnitř pasu. Pokud si nejste jisti, zda je možné účast na Vámi libovolné plánované akci zaznamenat, prosíme, kontaktujte nás e-mailem včetně zaslání www odkazu na stránku dané akce a rádi Vám obratem sdělíme, zda tato akce splňuje podmínky pro záznam účasti do pasu.

10.) Údaje o účastníkovi, které jsou uvedeny v námi zpět potvrzené přihlášce byly vytisknuty 16.4.2018 přesně v takové podobě v jaké byly námi potvrzeny, nebo opraveny podle Vašeho požadavku. Pokud jste tyto údaje špatně zadali (včetně špatné diakritiky), prosíme nezlobte se na nás, ale sami na sebe. Není v našich silách ověřovat a ptát se každého účastníka, zda se opradu jmenuje např. „Novák“, „Novak“, „Novk“, „René“ nebo „Rene“, „Petr“ nebo „Petér“, atd.

11.) V rámci věrnostního programu můžou účastníci startující „s medailí“ nebo „jen diplomem“ na Vojenském pochodu ČR využít věrnostní startovné pro akci Pochod české státnostiwww.pochody.eu – přihlášením a platbou do 31.5.2018 ve výši:
- 450,- Kč za startovné s medailí (dospělá osoba),
- 375,- Kč za startovné s medailí (student / dítě).
Přihlášením a platbou do 30.6.2018 ve výši:
- 500,- Kč za startovné s medailí (dospělá osoba),
- 425,- Kč za startovné s medailí (student / dítě).

12.) Promítání MS v ledním hokeji je zajištěno v restauraci kempu na plátno od 16:15 hodin v pátek i sobotu. Přijďte fandit hlavně v sobotu od 20:15 hodin, turnaj Česko – Slovensko.

13.) Orientace na všech trasách! Účastník se orientuje pomocí turistického značení. Páska s logem VOJCHOD MILARCH ® a šipky oranžovou barvou podle šablony jsou pouze doplňkové značení. V žádném případě není oranžovým sprejem nic značeno na stromy ani na kmeny stromů! Pásky s logem VOJCHOD MILARCH ® máme dostatečnou zásobu a proto nejsou jakékoliv fáborky z textilu nebo krepového papíru, barevné stužky atd. součástí značení tras Vojenského pochodu ČR! Na obrázku níže můžete vidět příklad značení, které provádějí zaměstnanci lesů pro těžbu dřeva a toto značení tedy není značením tras a to ze dvou důvodů:
- je provedeno sprejem na kmen stromu;
- značení není shodné s turistickými značkami.

značení lesníků pro kácení stromů - ne značení tras
Dále zveřejňujeme obrázek pásky s logem VOJCHOD MILARCH ®. Páska je vždy přilepena kolem kmenu stromu, nebo přilepena na větev stromu či keře. V žádném případě „a nikdy!“ není páska připevněna pomocí uzlu, nebo „vzhůru nohama“. páska
14.) Všechny oranžové šipky na zpevněném povrchu podle šablony budou vyznačeny takzvaně „na první dobrou“. Pokud tedy narazíte na opravované nebo přestříkané šipky, případně šipky, které nesouhlasí s mapou, je nutné věřit mapě. šipka

15.) Pro kontrolu správnosti trasy nedoporučujeme následovat účastníka před Vámi, ale stáhnout si do chytrého telefonu aplikaci „mapy.cz“ a nahrát si předem do paměti telefonu mapový podklad s „turistickým značením“ této oblasti – ukaž na mapě.

16.) Pro případ mimořádné události je mapa na levém a horním okraji vybavena písmeny A až J a čísly 1 až 9. Pokud s sebou nebudete mít přístroj GPS můžete operátorovi IZS Jihomoravského kraje, centrála Brno – tel. 112 zadat přibližnou pozici mimořádné události stejně jako na šachovnici s využitím těchto písmen a čísel. Centrála IZS JmK je o hromadné sportovní akci informována a operátor disponuje stejnou mapou jakou máte v ruce. Přikládáme traumatologický plán IZS pro případ mimořádné události, který ukazuje kontaktní místa s IZS. Body a jejich klíč je následující: balónek v mapě s číslem 1 = kontaktní bod BV 011, balónek v mapě s číslem 2 = kontaktní bod BV 012, balónek v mapě s číslem 3 = kontaktní bod BV 014. Odkaz na mapu -  ukázat mapu

Aktualizace zveřejněná těsně před pochodem – bude zveřejněna 4.5.2018 níže!:

17.) Nejen v souladu se zákonem o chraně osobních údajů, ale také GDPR:
– Vojenská zdravotní pojišťovna neobdrží od pořadatele pochodu žádné informace o účastnících pochodu. Jakékoliv informace, které účastníci sdělí na místě pochodu zástupcům Vojenské zdravotní pojišťovny jsou věcí jednání mezi účastníky pochodu a zástupci Vojenské zdravotní pojišťovny;
– účastník a účastnice v jakékoliv kategorii účasti mají právo požádat organizátora pochodu o sdělení, jaké informace a v jakém rozsahu o něm a o ní pořadatel shromažďuje;
– v souladu s GDPR bude na akci prováděno fotografovní účastníků a účastnic pouze u fotostěny v cíli pochodu - žádný účastník a účastnice přitom nemají povinnost nechat se vyfotografovat u fotostěny;
– účastník a účastnice, kteří se nechají vyfotografovat u fotostěny souhlasí s tím, aby byla jejich fotografie zveřejněna na těchto webových stránkách pochodu a zároveň na Facebookových profilech provozovaných pořadatelem pochodu.
– účastníci mají právo požádat o úplný, nebo částečný výmaz svých údajů sdělených pořadateli při přihlášení (a to počínaje prvním ročníkem pochodu od roku 2011 až do současnosti) – v tomto případě však bude další účast považována za 1. účast a daná osoba tedy nezíská nárok na věrnostní startovné a zároveň bude při další účasti posuzována účast jako 1. účast osoby, která má nárok na medaili za 1. účast a to bez výjimek.

18.) při přecházení komunikací dbejte zvýšené opatrnosti a to i v případě, že je na komunikaci přechod pro chodce.

 

Další informace budou následovat prosíme prohlédněte si je 4.5.2018.
– xx
– xx