CORONA INFO

Zveřejněno 2.4.2020 v 17:40 hodin

Z důvodu prodloužení nouzového stavu je Vojenský pochod ČR dne 9. 5. 2020 zrušen a je stanoven náhradní termín 26. 9. 2020. Námi nabízené varianty si prosíme, důkladně přečtěte. Na zvážení variant a přijetí rozhodnutí Vám poskytujeme čas do 30. 6. 2020. Po přijetí rozhodnutí nám prosíme, závazně sdělte své rozhodnutí pomocí nového formuláře, který je na konci textu ze dne 2. 4. 2020.

Hlava I. – startovné
Varianty týkající se startovného:

Varianty 1 až 3 zároveň platí až poté, co vláda zruší omezení, které nařizuje omezovat pohyb na nezbytně nutný (jinak řečeno „do práce, nakoupit a domů“) + omezení ke shlukování většího počtu osob + zákaz akcí nad určitý počet osob.

Varianta 1.) – individuální trasa

Ke dni 18. 5. 2020 již můžete z našeho pohledu přistoupit k plnění individuální trasy, vhodnost ale prosíme zvažte (k vycházení Vás nechceme nutit). Vámi individuálně zvolenou trasu budete moci absolvovat individuálně (k tomu Vám dáme čas do konce srpna 2020). Stejně jako u pochodu platí, že účastníci přihlášení na trasu 15 km musí absolvovat minimálně 15 km. Účastníci přihlášení na trasu 22 až 40 km, musí absolvovat minimálně 22 km. Po ujití trasy a zaslání záznamu o absolvování Vám „medaile a dekrety“, nebo „jen diplom“ zašleme poštou na Vámi udanou adresu. Hlavně u skupinových přihlášek budeme rádi, pokud bude možné zásilku alespoň částečně spojit do jedné. Rozhodně nám nejde o to ušetřit na poštovném, jde o to, abychom nebyli „zavaleni“ několika obálkami směřujícími na stejnou adresu, pokud se k pochodu přihlásila skupina, rodina, parta přátel.
Absolvování trasy před ukončením zákazů a omezení vlády není platné, to poslední co chceme je nabádat Vás ke zbytečnému vycházení.
Vlastníte chytrý telefon? = absolvování trasy si uložte pomocí jakékoliv aplikace, která ukládá čas startu, cíle a ušlé kilometry. Tento záznam nám následně zašlete pomocí e-mailu jako obrázek s uvedením, jaké osoby danou trasu absolvovaly.
Nevlastníte chytrý telefon? = můžete nám zaslat odkaz na trasu, kterou si naplánujete například pomocí www.mapy.cz a kromě odkazu na trasu do e-mailu přiložíte i fotografii turistických razítek, které jste získali na dané trase, nebo 2-3 fotografie turistických míst, které jste na trase navštívili.

Adresa pro zaslání poštou musí být na území ČR, nebo SR. Děkujeme za pochopení.
Doplněno 22. 5. 2020: Poučení v rámci GDPR o uchovávání udaných adres účastníků na individuální trase: Vámi udanou adresu budeme v našich seznamech uchovávat do konce roku 2021, aby bylo možné zpětně dohledat, na jakou adresu byla medaile odeslána pro případ, že by byl problém s doručením zásilky. Na konci roku 2021 bude Vámi zadaná adresa nenávratně smazána ze seznamu účastníků na individuální trase. Medaile budeme spolu s diplomem odesílat vždy na začátku měsíce Českou poštou, s.p., za měsíc předchozí, kdy se Vás nejprve dotážeme e-mailem, zda bude mít možnost v následujících 14 dnech zásilku vyzvednout na příslušné pobočce České pošty, s.p.

Někdo možná namítne, že tyto podmínky dávají možnost k podvádění, hlavně u skupin. Účastníky rozhodně nepovažujeme za podvodníky. Poctivě získaná medaile je „zaslouženou medailí“. Proto od počátku věříme, že každý se k pochodu přihlásil proto, že chce ujít svou trasu, ne s cílem podvádět.

Varianta 2.) – náhradní termín 26. 9. 2020

V době pořádání Pochodu české státnosti 26. 9. 2020, Lednicko-valtický areál (kemp Apollo) již bude problém s COVID-19 jistě vyřešen. Dne 26. 9. 2020 se proto budete moci zúčastnit na trasách, které nabízí Pochod české státnosti (12, 22, 29 a 40 km, kdy platí podobné podmínky, tzn. 15 km v květnu = 12 km v září, 22 a více km v květnu = 22 a více km v září), a daná účast bude brána jako účast na Vojenském pochodu ČR.
S tím je dále spojena další možnostpokud využijte náhradní termín 26. 9. 2020 pro Vojenský pochod ČR a zároveň se přihlásíte s platbou startovného na Pochod české státnosti ve stejný den, budete moci „naprosto výjimečně“ absolvovat pouze jednu trasu, ale obdržte za ni „výjimečně“ medaili Vojenského pochodu ČR i medaili Pochodu české státnosti.

Varianta 3.) – startovní poukaz

Vaše startovné za Vojenský pochod ČR 9. 5. 2020 bude převedeno na „startovní poukaz“. Ten můžete následně podle své volby uplatnit pro Vojenský pochod ČR 2021 nebo Pochod české státnosti 2020 nebo Pochod české státnosti 2021. Výhodou poukazu je, že i když dojde v roce 2021 k navýšení startovného, nebude po Vás požadován doplatek rozdílu ceny startovného. Poukaz je však pro kterýkoliv z daných pochodů u „startovného s medailí“ nutné uplatnit nejpozději 2 měsíce před pochodem u pořadatele daného pochodu, aby byl zabezpečen dostatek medailí. U startovného „jen diplom“ stačí uplatnit poukaz u pořadatele nejpozději 1 měsíc před pochodem.
Po uplatnění poukazu se následné podmínky storna, nebo převedení startovného již řídí podmínkami platnými pro daný pochod v daném roce. To mimo jiné znamená, že své startovné budete moci převést na jinou osobu podle podmínek pro převody startovného na jinou osobu.

Varianta 4.) – vratka

V současné chvíli máme více jak 1000 kusů medailí a krabiček. Další výrobu a objednávky se nám však jako řádným hospodářům s Vašimi finančními prostředky podařilo zastavit. Medaile ale nejsou jediným, již realizovaným nákladem souvisejícím s přípravou pochodu. Bez ohledu na nemalé a realizované finanční výdaje se však prosíme, v této variantě řiďte svými osobními zájmy a preferencemi!
Rozhodně se na Vás nebudeme zlobit, pokud využijete možnost požádat o vrácení 100% zaplacené částky, na což máte nesporný morální nárok. V tom případě se budeme na Vaši účast těšit někdy jindy ;-) a s danou situací se musíme profesionálně poprat.
V souladu s dlouhodobě platnými pravidly budeme částky vracet na stejný účet, ze kterého byly zaplaceny. Částky se Vám pokusíme samozřejmě vrátit co nejdříve.

Hlava II.
Dobročinnost a hospodaření s Vašimi finančními prostředky

V současné chvíli je pro nás velikou neznámou na jaké varianty a v jaké kombinaci všichni přistoupíte. Budeme přitom plně respektovat Vaše rozhodnutí! Zákazník má vždy pravdu a toho se budeme i nadále držet. Obzvláště v případě Vašeho využití varianty „startovní poukaz“ proto nemůžeme jako řádní hospodáři rozdávat Vaše finanční prostředky vázané na další fiskální rok, byť by to bylo pro dobročinné účely.
Nejprve jsme zvažovali, že Vám nabídneme také možnost vzdát se svého startovného ve prospěch dobročinných organizací. Následně jsme zvážili, že kdo chce pomoci, tak pomůže vlastním jménem a nemusí nás k tomu mít jako prostředníky finanční transakce. Dovolujeme si Vám tedy pouze připomenout námi dlouhodobě podporované dobročinné organizace, na které můžete přispět, pokud využijete možnost vrácení startovného:
- Pomoc pro Kosu – transparentní účet „2900886950 / 2010“
(zdravotně hendikepovaný sportovní střelec, kvalifikovaný na LOH za ČR).
- Vojenský fond solidarity – účet „44665522/0800“ + důležité je zadat variabilní symbol „918“
(potřební vojáci, nebo jejich pozůstalí)
- Nadace policistů a hasičů – účet „175787001 / 0300“
(potřební policisté a hasiči, nebo jejich pozůstalí)

Hlava III.
Varianty týkající se Vámi objednané stravy (snídaně a obědy):

Strava je u takto velkého pochodu závazně objednávána u dodavatele 14 dní před pochodem. Vaše finance vzhledem ke stravě jsou tedy zachráněny. Jestli jste si objednali snídani, nebo oběd naleznete v námi zaslané faktuře, která byla spolu s údaji o platbě startovného.

Varianta A.) – vrácení 100% za stravu

Vrátíme Vám 100% částky za stravu na účet plátce, ze kterého platba přišla.

Varianta B.) – převod platby na 26. 9. 2020

Pokud se rozhodnete převést své startovné na náhradní termín 26. 9. 2020, můžete zároveň využít možnosti převést také platbu za stravu. Nebudeme přitom žádat o rozdíl doplatku v ceně stravy. Stačí tedy pouze požádat o převedení a zároveň sdělit jakou variantu snídaně, nebo oběda v den 26. 9. 2020 v kempu Apollo požadujete – nabídka stravy pro den 26. 9. 2020 je zde

Varianta C.) – umoření platby ve prospěch stužky „navíc“

Tato varianta je platná pouze v kombinaci s variantou 1.), tzn. zaslání medaile poštou po absolvování individuální trasy. Ke každé medaili se vydává jedna stužka automaticky. Pokud jste si v přihlášce objednali k medaili i další „stužky navíc“, můžete požádat o umoření platby za stravu ve prospěch stužky (stužek) „navíc“, které k Vaší zásilce poštou přibalíme. Pro zjednodušení celého systému přitom platí pro 1. až 5. účast + 7. až 10. účast, že 1 snídaně = 1 stužka navíc a 1 oběd = 2 stužky navíc. I když je rozdíl mezi cenou stužky a cenou stravy, nebudeme požadovat doplatky 5 nebo 10 Kč, protože vyžadování a následná kontrola doplatků je zbytečná a nerentabilní administrativní zátěž.

Hlava IV.
Datum na dekretu nebo diplomu:

Varianta římská I.) – individuální trasa

Pokud se rozhodnete pro individuální absolvování pochodu s následným zasláním medaile/dekretu/diplomu poštou nebo pro absolvování náhradního termínu Vojenského pochodu ČR dne 26. 9. 2020, bude v obou případech datum na uděleném dekretu / diplomu vždy „9. 5. 2020“ – tzn. den, kdy měl být Vojenský pochod ČR 2020 pořádán. Udělený dekret / diplom tedy bude „udělen zpětně“ k původně plánovanému datu.

Varianta římská II.) – účast až v roce 2021

Pokud se rozhodnete využít „startovní poukaz“ až v roce 2021, bude na dekretu / diplomu uvedeno datum shodné s datem pořádní daného pochodu v roce 2021, pro který poukaz uplatníte.

Hlava V.
Výdej / záznam do Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®

Měli jste poprvé obdržet Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®? Pokud se rozhodnete:
- pro individuální variantu 1.) přibalíme Vám pas k Vaší zásilce a zároveň Vám do něj potvrdíme údaje podle Vámi zaslaných údajů v aplikaci = čas startu + čas v cíli + ušlé kilometry, zpětně s datem 9. 5. 2020. Údaj, který bude přeškrtnut, bude váha zátěže a forma oděvu,
- pro účast v náhradním termínu dne 26. 9 2020 = bude Vám pas vydán při této účasti a potvrzeny údaje shodné s tím co v daný den absolvujete,
- využít „startovní poukaz“ bude Vám pas vydán na pochodu, pro který poukaz uplatníte.

Jste držitelem Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®? Pokud se rozhodnete:
- pro individuální variantu 1.) = dobře si Vámi absolvovanou trasu uložte v mobilním telefonu (ještě lepší je vytisknout si dané údaje pro případ ztráty dat) a tuto trasu následně ukažte při další účasti na Vojenském pochodu ČR nebo Pochodu české státnosti v místě provádění záznamu do pasů. Na základě předložených údajů Vám absolvovanou trasu zpětně zaznamenáme do pasu podle aplikace = čas startu + čas v cíli + ušlé kilometry, zpětně s datem 9. 5. 2020. Údaj, který bude přeškrtnut, bude váha zátěže a forma oděvu. Mějte, prosíme, pochopení, že nebude v našich silách vyhledávat tyto údaje na místě z našich záznamů (bylo by to zdlouhavé), naopak ukázání záznamu v telefonu (nebo vytisknutý) je velice rychlé.
- pro účast v náhradním termínu dne 26. 9. 2020 = budou Vám do pasu potvrzeny údaje shodné s tím, co v daný den absolvujete,
- využít „startovní poukaz“ = bude Vám do pasu zaznamenán údaj podle toho, co jste na daném pochodu v roce 2021 absolvovali.

Hlava VI.
Stužky k medaili „navíc“

Ke každé medaili automaticky náleží 1 stužka, která je součástí medaile (tu jste si vybrali v přihlášce buď jako „s jehlou“ nebo „na kolejnici“). Při zaslání přihlášky jste měli možnost také požádat o stužky k medaili „navíc“, které nebyly placeny předem. Tento požadavek můžete ještě upravit. Tzn. snížit, navýšit, zrušit. Při snížení a zrušení požadavku nevzniká žádný problém, při zvýšení jsme nuceni vycházet ze současných skladových zásob.

Varianta „stužka(y) navíc poštou“ – individuální trasa

U stužek „navíc“ zaslaných poštou při individuální variantě 1.) máte možnost umoření částky za zaplacenou stravu (viz. Hlava III.).
Pokud nemáte z čeho umořovat, bude vyžadován doplatek předem na náš účet. Částky za stužky jsou následující:
- 1. až 5. účast = 50 Kč / kus
- 7. až 10. účast = 50 Kč / kus
- 6. účast (stužky s miniaturou růžičky) = 150 Kč / kus.
Podle Vašeho požadavku v případě varianty 1.) Vás tedy budeme informovat o částce, kterou je nutné doplatit na náš účet, aby Vám byly stužky „navíc“ přibaleny k zásilce.

Varianta „stužka(y) v náhradním termínu 26. 9.2020“

Pokud využijete variantu účasti v náhradním termínu 26. 9. 2020, budeme vycházet z Vámi udaných počtů stužek „navíc“ a ty pro Vás budou v daný den připraveny.

Hlava VII.

Nabídli jsme Vám několik variant a volba je na Vás. O co Vás prosíme a zároveň doufáme, že budete mít porozumění? Při takto velkém počtu přihlášených opravdu nejsme schopni sledovat a zároveň vyhovět dalším individuálním požadavkům na úpravy a výjimky z námi nabízených variant. Opravdu není v našich silách sledovat individuální požadavky, ty navíc poskytují možnost na vytváření chyb vlivem lidského faktoru. To poslední co chceme, je vytvářet chyby, které budou mít následně vliv na dobré jméno pochodu.

Hlava VIII.

Dnem 3. 4. 2020 začneme rozesílat žádosti pro náhradní termín (poslední víkend v září). V nich budeme žádat o rozšíření pochodu z 26. 9. 2020 také na 27. 9. 2020 ve stejném místě (kemp Apollo, Lednicko-valtický areál). Pozitivní odpovědi a případné schválení žádosti nejsme nyní schopni předpovědět. Pokud bude možná účast nejen dne 26. 9., ale také 27. 9. 2020, budeme Vás o dané možnosti dodatečně co nejrychleji informovat. Zatím prosíme, vycházejte při svém rozhodování z data 26. 9. 2020. (Doplněno 11. 4. 2020 – po konzultaci se správou CHKO byly na den 27. 9. podány žádosti pro trasy 10, 22 a 31 km. Kladný výsledek žádostí a rychlost schvalování nejsme schopni ovlivnit. Při rychlém průběhu budeme výsledek znát nejdříve v červnu, spíše v červenci).

Pokládáte si otázku co bude v případě, že nebude možné realizovat náhradní termín ani 26.9. 2020? Opět Vám nabídneme několik variant a prodloužení termínu až do 2022.

Hlava IX. – FORMULÁŘ

Po zaslání přihlášky jsme Vám (nebo osobě, která Vás přihlašovala) zaslali zpět v příloze e-mailu fakturu, ve které jsou uvedeny Vaše startovní čísla.
Po přijetí závazného rozhodnutí si, prosíme, stáhněte tento FORMULÁŘ, ten vyplňte a uložte pod stejným číslem jako je číslo faktury (vždy jde o číslo v rozmezí 200 až 999 a číslo faktury není nikdy shodné se startovním číslem). Formulář je jednotný a usnadní Vám složité vypisování textu e-mailu, nám usnadní třídění Vašich rozhodnutí. Vyplněný formulář nám po vyplnění, prosíme, zašlete jako odpověď na původní registrační e-mail nejpozději do 30. 6. 2020 na vojchod@gmail.com , abychom s Vaším rozhodnutím mohli dále pracovat. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Zaslání formuláře jako odpověď na registrační e-mail nám usnadňuje tříděni. Děkujeme.

Závěrem Vám a Vašim blízkým přejeme hodně zdraví.

Zveřejněno 27.3.2020 v 10:08 hodin na FB

Vypracováváme několik variant možného řešení, které Vám následně nabídneme. Jednou z nich bude i to, že pokud Vám námi nabídnuté náhradní varianty nebudou vyhovovat, vrátíme Vám SAMOZŘEJMĚ 100% zaplacené částky a budeme se těšit na Vaši účast v následujícím roce. Jak se říká „Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“. Děkujeme Vám za strpení a přejeme Vám hlavně dobré zdraví.

Zveřejněno 22.3.2020 v 23:52 hodin

Budeme samozřejmě rádi, pokud se pochod uskuteční v plánovaném termínu a na plánovaném místě. Přesto si Vás dovolujeme seznámit s naším záložním plánem. Na jednu stranu může být po 30 dnech stav nouze ukončen, ale také nemusí. Na otázku, kdy budou opatření (vzhledem k akcím nad určitý počet osob) ukončena, není nikdo v současné chvíli schopný odpovědět. Přesto, že uspořádání pochodu se může zdát jako logisticky lehká záležitost, není tomu tak. Některé zboží a služby jsou již závazně objednané, některé se musí v předstihu ještě objednat. Např. je hazardem objednávat v profesionální tiskárně 4 týdny před pochodem tisk diplomů, karet a map (na nich je uvedeno mimo jiné datum akce) nebo 2 týdny předem objednávat stravu, pokud by v dané době ještě nebylo jasné, jak dlouho budou opatření trvat. Peníze „vyhozené“ za nakonec nevyužitou objednávku nejsou v našich finančních možnostech rozpočtu pochodu. Zároveň musíme v souladu se zákonem jednat jako „řádní hospodáři s Vašimi finančními prostředky“. Někdo může argumentovat, že dotisk se může následně realizovat na již vytištěné materiály, ale toto opravdu není v našich možnostech vzhledem k technologii tisku a použitým (rozličným) materiálům a velikostem tisku. Není také možné předvídat vývoj situace vzhledem k možnostem dodavatelů.

K tomu jsme museli také zvážit následující fakta:
1.) Podle vyjádření CHKO Bílé Karpaty je možné pochod vzhledem k biorytmu fauny a flóry „v zákonem chráněném prostředí“ posunout nejdříve na září 2020, nebo později. Rozhodně ne o pár víkendů.
2.) Teoreticky by měl proces schvalování akce (kolečko schvalování) zabrat přesně 2 měsíce, nicméně máme zkušenosti s tím, že schvalování zabírá běžně 3 měsíce (někdy i více). Pokud tedy 23. 3. rozešleme žádosti o změnu termínu akce, bude nejdříve možné datum 23. 5., spíše později, což však vzhledem k bodu 1.) není možné.
3.) Podle vyjádření CHKO Pálava (Lednicko-valtický areál) není září termínem, kdy by vyšší počet účastníků v oblasti ohrožoval biorytmus fauny a flóry v zákonem chráněné oblasti.
4.) Logicky se tedy nabízí náhradní termín v září, kdy je zároveň dostatečná časová rezerva vzhledem k nepředvídatelnosti vývoje situace.
5.) Není možné předvídat, že i když budou v květnu zdraví účastníci, budou také zdraví členové realizačního týmu pořadatele a zaměstnanci kempu, což by vzhledem k námi dlouhodobě nastavenému trendu mohlo výrazně ohrozit kvalitu poskytovaných služeb.

Celé řešení může vzhledem k bodům 1.) až 5.) vypadat následovně:
A.) Vojenský pochod ČR může být termínově a místně spojen s Pochodem české státnosti a to naprosto výjimečně jen pro rok 2020. To znamená, že by se Vojenský pochod ČR uskutečnil 26.9.2020 v Lednicko-valtickém areálu se startem a cílem v kempu Apollo.
B.) Protože mají oba pochody celou řadu věrných účastníků, nechceme jim ubírat možnost získat obě pamětní medaile v roce 2020 jen kvůli nouzovému stavu. Proto by mohlo být „naprosto výjimečně“ možné, absolvovat „jednu trasu“, ale získat za ni „naprosto výjimečně“ 2 medaile, pokud se daná osoba přihlásí na oba pochody současně. Nebo absolvovat jen jeden z daných pochodů a to podle volby účastníka.
C.) Žádost, týkající se jen změny počtu účastníků pro pochod v září může být rychleji schválena, než posunutí termínu květnového pochodu.
D.) Možnost toho, že by byla celá akce vzhledem k náporu na kemp (tzn. až 3000 osob) upravena na celý víkend (možnost účasti jak 26., tak 27. září 2020 podle volby účastníka, nebo striktní úpravy organizátorů) ještě zvážíme a budeme Vás o ní informovat podle vývoje situace vzhledem k počtu přihlášených pro oba pochody.
E.) I v případě, že požádáme o rozšíření počtu účastníků a zároveň o rozšíření na dva dny, máme stále dostatečnou časovou rezervu vzhledem ke schvalovacímu kolečku.
F.) I když se může zdát, že případné spojení dvou akcí v jednu výrazně ušetří náklady na pořádání akce, není tomu tak. V kempu Apollo je např. parkovací poplatek za účastníky hrazen pořadatelem a nechceme dodatečně zatěžovat účastníky Vojenského pochodu ČR s žádostí o doplatky za parkovací poplatek. Poslední týden jsme mimo jiné strávili také finančním propočtem možných alternativ a ať se rozhodneme pro jakoukoliv možnou alternativu tak jsou náklady na uspořádání takzvaně „šul nul“ (někde při určité úpravě sice ušetříme, to se ale projeví zase jinde jako náklad).
G.) Pochod je jako takový také společenskou událostí, proto bychom zatím neradi přistupovali k jiné variantě řešení, pokud to nebude nezbytně nutné. Musíme prostě posečkat na další vývoj.

Ještě jednou zdůrazňujeme, že TOTO JE NÁŠ ZÁLOŽNÍ PLÁN (nikoliv závazný), který MŮŽE, ale také NEMUSÍ být realizován. Zároveň považujeme za férové jednání informovat Vás o záložním plánu v dostatečném časovém předstihu 7 týdnů před Vojenským pochodem ČR a 6 měsíců před záložním termínem, aby bylo ve Vašich možnostech těmto případným změnám přizpůsobit vlastní plánování volnočasových aktivit = účast na pochodu (dovolená, výlety, jiné rodinné akce, …). Naší snahou a zájmem je pochod uspořádat, nikoliv zrušit, byť za cenu posunutého termínu. Rozhodně si to nehodláme ulehčovat a uděláme pro Vás maximum ;-) !

……………………………………………………………………………………………….. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu všech poskytnutých údajů.

Veškerý obsah uvedený na těchto stránkách od roku 2011 je chráněn autorským právem v souladu se zákonem 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a není povoleno jejich kopírování a/nebo užití pro propagaci jiných akcí. Autor dává souhlas s jejich dalším užitím jen pro účely propagace této akce. Výjimky jsou vyhrazeny. „VOJCHOD MILARCH“ ®, “Vojenský pochod Česká republika“ © a „Mezinárodní vojenský pochod“ © jsou chráněné autorským právem.